חזור
מודל קיינסיאני במשק סגור
מאת: דור רוזן
367
צפיות
2
תגובות
ריבית אינפלצייה וכדאיות השקעה
מאת: תובל נדיב
299
צפיות
1
תגובות
337
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח Q6
מאת: דור רוזן
404
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך
מאת: דור רוזן
359
צפיות
1
תגובות
שאלה 16 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עדי מזרחי
349
צפיות
1
תגובות
חישוב עודף יצרן וצרכן לאחר סובסידיה
מאת: לוטם נדיר
438
צפיות
1
תגובות
השפעת פיחות על התוצר במודל קנסינאני פשוט
מאת: אבידן בוריסוב
315
צפיות
1
תגובות
ייצור בתחום בו התפוקה השולית עולה
מאת: אבידן בוריסוב
415
צפיות
1
תגובות
הזזת עקומות
מאת: יובל ליבנה
446
צפיות
3
תגובות
גידול בתוצר עם גידול בצריכה ממשלתית
מאת: אבידן בוריסוב
356
צפיות
1
תגובות
מחיר לצרכן ומחיר ליצרן
מאת: אבידן בוריסוב
320
צפיות
3
תגובות
עקומת ההיצע
מאת: שני אופיר
398
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: שני אופיר
318
צפיות
1
תגובות
חסכון פרטי של משקי הבית ופונקציית חסכון
מאת: לוטם נדיר
381
צפיות
2
תגובות