חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

מבוא לכלכלה 094591 טכניון

בתחרות משוכללת פרק 4 , תרגול נוסף, שאלה 5 רצב תמונה, 


נתון שהכנסת האדישים משתנה אבל פרחים זה מוצר ניטרלי, אם כך בשיעור על סוגי המוצרים עקומת הביקוש הייתה אנכית לציר ה Q כי הביקוש לא תלוי הכנסה,


בפיתרון השאלה מוצגת עקומת ביקוש יורדת משמאל לימין ומצוין שבעקבות עליית המחיר הכמות שיצרכו תקטן. למה ? 


 


תגובות

היי רז,


אתה מתבלבל בין מוצר נייטרלי לבין מוצר עם ביקוש קשיח לחלוטין.


ביקוש קשיח לחלוטין = הביקוש לא תלוי במחיר המוצר. לכן במקרה הזה, עקומת הביקוש היא אנכית לחלוטין כאשר בצירים יש את הכמות והמחיר.


מוצר נייטרלי = הביקוש לא תלוי בהכנסה. זה לא נוגד את העובדה שהביקוש תלוי/ לא תלוי במחיר.

ומה הסיבה לקביעה שעקומות הביקוש כאן הן ליניאריות לפי נתוני השאלה ? 

האם נכון לנתח את השאלה גם עם כל עקומות "רגילות" היורדות משמאל לימין 

היי רז,


אין הנחה שהעקומה היא ליניארית ואין הבדל בפתרון בין אם העקומה היא ליניארית או לא. אתה יכול לצייר אותה כליניארית ואתה יכול לצייר אותה כלא ליניארית. זה חסר משמעות במקרה הזה.