פורומים
ראשיפורום חשמלחיבור הזנה בין לוח ראשי למשני פחות מ-3 מ
רוני
אריאל סגל
חיבור הזנה בין לוח ראשי למשני פחות מ-3 מ

אריאל שלום 


להבנתי במידה וקיים לוח ראשי בדירה שמזין לוח משני בקומה העליונה חוק החשמל מאפשר התקנה בלוח המשני של מפסק שהמשמעות ללא הגנות 


מהי הכוונה למפסק ללא הגנות ( מנתק ידני מעומס ) האם פחת כהגנה בלוח המשני משמעותה מפסק ללא הגנות ?  מפני שבקצר לאדמה או פגיעה ברמת הבידוד של המוליכים הוא יפעל וינתק את הצרכנים .


אשמח להבהרה בנושא 


תודה 


רוני 


×