חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

זינה צפה

שלום,


בקובץ השאלות מופיע השאלה הבאה:


שאלה 10
10006
מהי הטענה הנכונה מבין האפשרויות הבאות להלן, כאשר מתקן תלת מופעי מוגן בזינה צפה כאמצעי הגנה בפני
חישמול?
.1קצר שיתרחש בין פאזה לאדמה יגרום להפסקת ההזנה באותו מופע. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
.2קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
.3קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה.
.4קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להפסקת הזנה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה


על פי מה שלמדנו קצר גורם להתרעה ולכן התשובה יכולה להיות 2 או 3 אך אני לא הצלחתי למצוא ולהבין את החלק השני בתשובה ואשמח לתשובתך.

תגובות

קצר בין מופעים חייב תמיד לגרום להפסקה. 


מאידך תכליתה של זינה צפה הינה לאפשר המשך פעולה בתקלה ראשונה לאדמה אבל להתריע אודותיה.


לפיכך התשובה הנכונה היא 2.

במצגת של זינה צפה,
בחלק בו שמת תמונה ששלחו לך - של שנאי מבדל בעל גף מתכת,
אמרת הדבר אסור "המארז המתכתי חייב הארקה ומאחר והמתקן מאופס...., ז"א שהוציאו מוליך הארק ממתקן מאופס וזה אסור"
לא הצלחתי להבין איזה מתקן מאופס?!
ומאיפה הוציאו הארקה?

המתקן שממנו הוזן השנאי מאופס ומוליך ההארקה שחובר ללוח שלו התחבר לגוף המארז של השנאי המבדל.


 

שלום אריאל,


איך קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזינה? 


הכוונה שיש מבטח שיגרום להפסקת הזינה בגלל הזרם הגדול שיזרום? נראה לי שבזינה צפה אין מבטח, לא?