חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

אפקט קיזוז

שלום,


במקרה וההשקעה קטנה במודל משולב במשק פתוח,


הקיטון בייבוא זה חלק מאפקט הקיזוז?אפשר להיות בטוחים שהקיטון בהשקעה הראשוני חזק יותר מהגידול השני ובגידול בעודף הייצוא וכך ההשקעה הנקייה של המשק חייבת לקטון?

תגובות

היי שי,

אני מניח שאתה מתכוון לקיטון ב-Io.

מכיוון שהתוצר קטן אתה יודע ש-Sp קטן (כי ההכנסה הפנויה קטנה) ואם יש מס יחסי אז גם Sg קטן.
מכיוון שסך החיסכון של המשק קטן, בהכרח יתקיים שסך ההשקעה של המשק קטנה. כלומר I יקטן ביותר מאשר הגידול ב- Ex-Im