חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

הקשר בין הון לעובד, למחיר ההון הריאלי

למה צריך את ההוכחה שעשית בשיעור לכך שכאשר ההון לעובד עולה, השכר הריאלי עולה?


הרי כשיש יותר הון, התפוקה השולית של עובדים עולה, כי מניחים שגורמי הייצור מסייעים. תפוקה שולית בשיווי משקל שווה לשכר. אז ניתן להסיק בצורה פשוטה שאם ההון לעובד עולה, גם השכר יעלה. 

תגובות

היי אופיר,


לא הנחתי במודל סולו שגורמי הייצור מסייעים ובכללי גם לא צריך להניח זאת כדי להגיע לתוצאה הזו. מספיקות ההנחות של תנאי אינאדה + תק"ל.