חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

חשבונאות לאומית

הצלחתי את השאלה המצורפת בקובץ על ידי פסילה, אבל אני לא מצליח להגיע לתשובה הזו בחישובים כי אני לא בטוח באיזו משוואה להשתמש...

תגובות

היי דוד,
קודם צריך לחשב את הערך המוסף של כל פירמה ושל הממשלה.
ערך מוסף גולמי של פירמה = מכירות פחות (קניות + קיטון במלאי), כלומר 300 פחות 100 ועוד 30. סה"כ 230.


ערך מוסף של ממשלה = משכורות = 70


סה"כ הערכים המוספים שווים ל-300 ולכן התוצר המקומי הגולמי גם שווה ל-300.
ההשקעה הנקייה שווה ל-80 (50 שינוי בהון, 30 שינוי במלאים)


אין פחת ולכן גם ההשקעה הגולמית שווה ל-80.
התצרוכת הממשלתית שווה ל-120 (שכר + קניות מפירמות של הממשלה)


התצרוכת הפרטית שווה לתוצר פחות ההשקעה הגולמית פחות התצרוכת הממשלתית:
C=Y-I-G=300-80-120=100

נתון שאין רווח לא מחולק ולכן החיסכון העסקי הוא 0. כמו כן מהמאזן של הממשלה אנחנו מקבלים שהמיסים נטו שווים ל-100. ההכנסה הפנויה:
Yd=Y-Tnet-Sb=300-100-0=200

החיסכון הפרטי:
 Sp=Yd-C=200-100=100