חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

ממוצע גיאומטרי?

1. מדד מחירי התוצר בשנת 1997 היה ברמה של 120. בשנת 1999 עמד המדד ברמה של 150. התוצר במחירים שוטפים בשנה 1997 היה 400 מיליארד זוזים, ובשנה 1999 720 מיליארד זוזים. ידוע כי בשנים 1998 ו 1999 עלה התוצר הריאלי באותו שיעור. מכאן שיעור הצמיחה בתוצר הריאלי בכל שנה היה:
א. 10%
ב. 15%
ג. 20%
ד. 25%
ה. 44%

איך פותרים זה את זה?

תגובות

ממוצע גיאומטרי הוא ממוצע מעריכי.

לדוגמא - בוא נגיד שהאינפלציה הממוצעת בשנה היא 10%.
זה אומר שלאחר שנתיים, רמת המחירים במשק תגדל ב-1.1 כפול 1.1 שזה 1.21 , כלומר רמת המחירים תעלה ב-21%.

כפי שציינתי, האינפלציה הממוצעת בשנה פה היא 10%, או במילים אחרות 1.21 בשורש 2.

אם היינו מחשבים לפי ממוצע רגיל היינו עושים 21% חלקי 2, שזה כמובן טעות. כלומר בממוצע גיאומטרי מעלים בשורש ולא מחלקים (במקרה הזה שורש 2).

מקווה שהבנת