חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

שאלה בנושא תשלום לגו"י

6. במשק פונקצית יצור מסוג קוב-דוגלס, וחלק ההון בתוצר הוא שליש. בעקבות אופנה חדשה המעודדת פנאי, חל צמצום בהיצע העבודה. כתוצאה:
א. סך התשלום לעובדים ירד.
ב. שכר העבודה ירד.
ג. דמי השכירות להון יעלו.
ד. סך התשלום להון יעלה.
ה. אם היצע העבודה יורד בשכר, אז התוצר יעלה.

מדוע א? למה?? איך יודעים שההשפעה של הירידה בכמות העובדים חזקה יותר מהעלייה בשכר?

תגובות

מצורף.