פורום כלכלה
ראשיפורום כלכלה
עקומת הביקוש - שאלה מספר 2
מאת: תהילה
בתאריך: 2020-10-29
8
צפיות
0
תגובות
מבוא לאקונומטריקה >תרגול נוסף
מאת: דוד
בתאריך: 2020-10-28
9
צפיות
0
תגובות
מיקרו כלכלה - ביקוש קשיח
מאת: סמי
בתאריך: 2020-10-25
18
צפיות
1
תגובות
שאלה טכנית
מאת: רז עזר
בתאריך: 2020-10-19
63
צפיות
1
תגובות
58
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית - שאלה 6
מאת: Aviad
בתאריך: 2020-10-11
44
צפיות
3
תגובות
תצרוכת ציבורית
מאת: shadi
בתאריך: 2020-10-10
28
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 8
מאת: Aviad
בתאריך: 2020-10-10
29
צפיות
1
תגובות
שווי משקל בשוק פתוח - שאלה6
מאת: איתי
בתאריך: 2020-10-09
38
צפיות
1
תגובות
32
צפיות
2
תגובות
תרגיל 4 בחלק 6 (מונופול)
מאת: יובל
בתאריך: 2020-10-08
28
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף - שאלה 4
מאת: רון
בתאריך: 2020-10-08
31
צפיות
1
תגובות
שאלה 5 ש"מ בתחרות משוכללת
מאת: מיטל
בתאריך: 2020-10-07
40
צפיות
1
תגובות
38
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 6 בתרגול
מאת: שני
בתאריך: 2020-10-02
62
צפיות
1
תגובות
שאלה על גמישות הביקוש
מאת: shadi
בתאריך: 2020-10-01
115
צפיות
3
תגובות
שאלה 19 בחלק 4 (בתרגול נוסף)
מאת: shadi
בתאריך: 2020-09-26
70
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-08-07
306
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 פרק 9 (לא בתרגול הנוסף)
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-21
289
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
209
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
187
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 תורת הכמות של הכסף
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
196
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - מוח חריף 11
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
251
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - תרגול נוסף, שאלה 6
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
189
צפיות
1
תגובות
מבוא למקרו - שאלה על תרגול פרק 8
מאת: ליאב
בתאריך: 2020-07-16
237
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: מורן
בתאריך: 2020-07-15
259
צפיות
1
תגובות
דף נוסחאות מבוא לכלכלה
מאת: שלומי
בתאריך: 2020-07-15
248
צפיות
1
תגובות
מדידת פעילות הממשלה
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-09
298
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - פרשנות מודל FD ומודל FE
מאת: חגית
בתאריך: 2020-07-06
339
צפיות
1
תגובות
עקומת תמורה
מאת: דולב
בתאריך: 2020-07-03
332
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז
מאת: שי
בתאריך: 2020-07-02
296
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו: פרק תשיעי
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-28
374
צפיות
1
תגובות
מחירים ב - מונופול - שאלה מספר 2
מאת: נדב
בתאריך: 2020-06-28
302
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור - שאלה 8
מאת: ‫גולן
בתאריך: 2020-06-27
303
צפיות
1
תגובות
שינויים בשוק המטח
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-26
297
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים
מאת: זאב
בתאריך: 2020-06-20
377
צפיות
3
תגובות
מאזן תשלומים
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-20
252
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 פרק 4 השקעות
מאת: דור
בתאריך: 2020-06-20
285
צפיות
2
תגובות
הפקדת כסף בבנק
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-19
306
צפיות
1
תגובות
רזרבות
מאת: אביה
בתאריך: 2020-06-19
293
צפיות
1
תגובות
שאלה מספר 4 מסחר בינלאומי ריאלי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-18
304
צפיות
1
תגובות
תורת הכמות המוכללת
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-18
296
צפיות
1
תגובות
מאקרו: פרק רביעי, השקעות, שאלה 6
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-17
325
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-16
308
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: טלי
בתאריך: 2020-06-16
244
צפיות
1
תגובות
CA - חשבון ההון או חשבון שוטף?
מאת: אלישבע
בתאריך: 2020-06-16
258
צפיות
1
תגובות
ADAS
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-16
335
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-16
263
צפיות
2
תגובות
מודל קנסייאני בשוק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
284
צפיות
2
תגובות
שוק מטבע החוץ ומאזן התשלומים
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-16
275
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
248
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: עדן
בתאריך: 2020-06-16
263
צפיות
1
תגובות
כסף ושער החליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-15
337
צפיות
1
תגובות
המודל הקלאסי שאלה 1 סעיף אחרון
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-11
410
צפיות
1
תגובות
אגח ושקילות פישר שאלה 8 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-11
366
צפיות
1
תגובות
פונק התצרוכת הפרטית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-06-08
432
צפיות
1
תגובות
במודל AD-AS
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-04
451
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-03
351
צפיות
3
תגובות
מקרו - השקעות - שאלה מספר 6
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-06-02
401
צפיות
3
תגובות
מחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול
מאת: אוקסנה
בתאריך: 2020-05-22
527
צפיות
1
תגובות
405
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: עמית
בתאריך: 2020-05-21
414
צפיות
2
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
374
צפיות
3
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
328
צפיות
2
תגובות
השקעות- שאלה 7 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
341
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: נאור
בתאריך: 2020-05-21
344
צפיות
3
תגובות
שאלה 3 השקעות
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
340
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2020-05-19
412
צפיות
1
תגובות
הבדלים בין חשבון שוטף לחשבון ההון
מאת: אורן
בתאריך: 2020-05-17
432
צפיות
1
תגובות
שאלה 19 בתרגול נוסף חשבונאות לאומית
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-05-15
420
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-05-13
455
צפיות
2
תגובות
תרשימי זרימה לפתירת תרגילים
מאת: גיא
בתאריך: 2020-05-10
518
צפיות
1
תגובות
422
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף בחשבונאות לאומית, שאלה 15
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-05-08
387
צפיות
1
תגובות
שגיאה בכתוביות
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-06
498
צפיות
1
תגובות
הקצאה לא בהכרח נכונה של עובדים
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-05
483
צפיות
3
תגובות
תרגול נוסף מודל סולו שאלה 10
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-04
465
צפיות
1
תגובות
משוואת הגידול בהון לעובד
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-01
467
צפיות
1
תגובות
הקשר בין הון לעובד, למחיר ההון הריאלי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-30
417
צפיות
1
תגובות
מודל סולו שאלה ראשונה ממבחן
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-29
454
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2020-04-28
497
צפיות
1
תגובות
528
צפיות
1
תגובות
אקסוגניות
מאת: יוני
בתאריך: 2020-04-18
534
צפיות
2
תגובות
496
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-04-13
476
צפיות
3
תגובות
שאלות ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: שלמה
בתאריך: 2020-04-12
500
צפיות
1
תגובות
502
צפיות
2
תגובות
442
צפיות
4
תגובות
488
צפיות
3
תגובות
נטייה שולית לצרוך פוחתת
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
587
צפיות
1
תגובות
מסים
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
489
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 6
מאת: חן
בתאריך: 2020-03-26
539
צפיות
1
תגובות
רווח טווח קצר וטווח ארוך
מאת: יובל
בתאריך: 2020-03-24
574
צפיות
1
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-24
455
צפיות
3
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-22
551
צפיות
3
תגובות
r^2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-05
772
צפיות
1
תגובות
הנחת MLR2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-04
636
צפיות
1
תגובות
שאלות חזרה של נתן
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-03
554
צפיות
1
תגובות
עקומות בשיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-03-03
449
צפיות
1
תגובות
503
צפיות
1
תגובות
פיחות יזום
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-02
541
צפיות
1
תגובות
581
צפיות
1
תגובות
שאלה מסכמת במבוא למאקרו
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-01
508
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה- שינוי ביחידות מדידה
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-01
492
צפיות
4
תגובות
חישוב ביקוש מפוצה - מחירים א
מאת: יניב
בתאריך: 2020-02-26
585
צפיות
1
תגובות
הקצאה יעילה של העובדים
מאת: ויטלי
בתאריך: 2020-02-25
534
צפיות
1
תגובות
496
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד, שאלה 2, העברית
מאת: דניאל
בתאריך: 2020-02-22
648
צפיות
1
תגובות
שאלה- שיווי משקל בשוק העבודה
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-02-22
494
צפיות
1
תגובות
מיקרו: שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-02-11
618
צפיות
1
תגובות
מקדם לא מובהק
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-02-06
637
צפיות
1
תגובות
פונקציה קוואזי ליניארית
מאת: גיל
בתאריך: 2020-02-04
620
צפיות
1
תגובות
עובדים זהים
מאת: רחל
בתאריך: 2020-02-02
564
צפיות
1
תגובות
מוצרים ציבוריים
מאת: דיה
בתאריך: 2020-02-01
493
צפיות
1
תגובות
מס פרוגרסיבי או רגרסיבי
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
496
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך שאלה 2
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
494
צפיות
3
תגובות
שאלה 11 בתרגול נוסף מונופול
מאת: רחל
בתאריך: 2020-01-31
531
צפיות
1
תגובות
השפעות חיצוניות שא 11
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-30
563
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
639
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
489
צפיות
1
תגובות
שאלות למבחן
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-27
601
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 24
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-23
687
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS משק פתוח עם רצועת ניוד שאלה 3
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-23
505
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח קבוע שאלה 4
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-22
545
צפיות
1
תגובות
עקומת ICC-PCC - שאלה 4
מאת: יובל
בתאריך: 2020-01-22
497
צפיות
1
תגובות
שער החליפין נייד
מאת: בר
בתאריך: 2020-01-21
477
צפיות
1
תגובות
שאלה 1 מודל IS-LM
מאת: גדליה
בתאריך: 2020-01-19
696
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: ענבל
בתאריך: 2020-01-18
639
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 חלק 8 מאקרו [שנה ב העברית]
מאת: דוב
בתאריך: 2020-01-17
756
צפיות
1
תגובות
MRS ויחס המחירים.
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
607
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 בחלק 3 במאקרו א'
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
612
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 במודל AD-AS במשק פתוח עם שער נייד
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-16
506
צפיות
1
תגובות
שאלה על מונופול - מיקרו
מאת: עמית
בתאריך: 2020-01-15
578
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי AS
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-13
592
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 על עקומת הביקוש
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-01-12
551
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 18
מאת: Yonah
בתאריך: 2020-01-08
799
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן ויצרן
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-07
622
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (הרביעית לפי הסדר)
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-06
645
צפיות
1
תגובות
פנאי ועבודה (מיקרו א')
מאת: טל
בתאריך: 2020-01-05
589
צפיות
1
תגובות
שאלה על דרגות חופש
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-01-04
757
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף- שיווי משקל בתחרות משוכללת.
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-04
538
צפיות
2
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: מיכאל
בתאריך: 2020-01-02
656
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח שאלה 8
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-02
537
צפיות
1
תגובות
שוק לא תחרותי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-01
642
צפיות
2
תגובות
תפוקה
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-01
602
צפיות
1
תגובות
עודף הצרכן
מאת: מאי
בתאריך: 2019-12-31
693
צפיות
1
תגובות
שינויים בשיווי משקל
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-30
674
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה-שיפור טכנולוגי
מאת: עדן
בתאריך: 2019-12-29
642
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
613
צפיות
5
תגובות
שאלה 17 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
533
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
576
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 1 בתרגול
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-27
709
צפיות
1
תגובות
Tnet
מאת: בר
בתאריך: 2019-12-27
609
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 2 (רמה קלה)
מאת: מירית
בתאריך: 2019-12-19
831
צפיות
1
תגובות
האם קיימת השפעה של FC על עקומת ההיצע?
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-19
545
צפיות
1
תגובות
שינוי ביחידות מדידה אקו א
מאת: צליל
בתאריך: 2019-12-17
594
צפיות
3
תגובות
530
צפיות
1
תגובות
עקומת ATC
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-16
752
צפיות
3
תגובות
745
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC בקואזי לינארית
מאת: טל
בתאריך: 2019-12-13
535
צפיות
1
תגובות
פונק יצור ופונקציית רווח
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-06
895
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: תפארת
בתאריך: 2019-12-01
885
צפיות
3
תגובות
ריבית
מאת: בר
בתאריך: 2019-11-27
906
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים
מאת: עמרי
בתאריך: 2019-11-25
788
צפיות
1
תגובות
פונק ייצור והקצאת עובדים
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-20
878
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים.
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-11-17
877
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-17
615
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: חן
בתאריך: 2019-11-13
836
צפיות
4
תגובות
יחסי מסחר לאור עלות אלטרנטיבית שווה
מאת: יובל
בתאריך: 2019-11-08
981
צפיות
1
תגובות
בניית פונקציית היצע וביקוש
מאת: רום
בתאריך: 2019-11-04
970
צפיות
1
תגובות
השפעת ההתערבות על הרווחה במשק
מאת: אייל
בתאריך: 2019-10-20
1075
צפיות
3
תגובות
נוסחה של פדיון שולי עם גמישות
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-22
1177
צפיות
1
תגובות
799
צפיות
1
תגובות
813
צפיות
1
תגובות
אג"ח
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-20
684
צפיות
1
תגובות
השפעת ההכנסה והשפעת התחלופה
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-19
793
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני תרגול שאלה 2
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
751
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית שאלה 7
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
697
צפיות
1
תגובות
שאלה - בנקים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-17
809
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא מונופול
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-17
738
צפיות
1
תגובות
תרגול מונופול שאלה 10
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-16
892
צפיות
1
תגובות
מונופול שאלה 3
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-15
740
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן לגבי עלות ותפוקה שולית
מאת: יאנה
בתאריך: 2019-09-12
880
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש שאלה 6
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-12
724
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן עם מכפיל המיסים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-09
751
צפיות
1
תגובות
671
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: chaim
בתאריך: 2019-09-08
834
צפיות
2
תגובות
שאלה ממבחן, מחירים א׳
מאת: שי
בתאריך: 2019-09-05
1039
צפיות
1
תגובות
772
צפיות
1
תגובות
חלק 11 מהתירגול הנוסף - שאלה 9
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-02
852
צפיות
2
תגובות
693
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף עקומת הביקוש
מאת: שני
בתאריך: 2019-09-01
748
צפיות
1
תגובות
807
צפיות
1
תגובות
חלק 6 (מונופול) - שאלה 6
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
1012
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - חלק שמיני
מאת: ספיר
בתאריך: 2019-08-25
702
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה א'- מונח ה"ספיגה"
מאת: אמה
בתאריך: 2019-08-25
639
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
707
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: שמעון
בתאריך: 2019-08-18
1025
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - סיבתיות ב-OLS
מאת: דולב
בתאריך: 2019-08-13
1028
צפיות
2
תגובות
שווי משקל בטווח הארוך - מבוא לכלכלה
מאת: קורל
בתאריך: 2019-08-13
831
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - כיוון הטיה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-08-12
735
צפיות
1
תגובות
949
צפיות
1
תגובות
936
צפיות
2
תגובות
מיקרו כלכלה 1 - שאלה על עקומות PCC
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-04
1011
צפיות
3
תגובות
מיקרו כלכלה - שאלה ממבחן
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-03
917
צפיות
1
תגובות
פעולת העיקור שע"ח קבוע
מאת: מרגריטה
בתאריך: 2019-07-25
4042
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - שאלות כלליות
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-23
2268
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - אנדוגניות, שאלה 3
מאת: רועי
בתאריך: 2019-07-22
1796
צפיות
1
תגובות
3554
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - מבחני חד צדדים
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-07-21
4817
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב', פרק השקעות - שאלה 6
מאת: טל
בתאריך: 2019-07-19
1915
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה- אקסוגניות במודל
מאת: אלעד
בתאריך: 2019-07-19
4730
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-14
1033
צפיות
1
תגובות
העלות השולית
מאת: quosai
בתאריך: 2019-07-14
3363
צפיות
1
תגובות
קו חוזה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-07-12
3840
צפיות
3
תגובות
4943
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 - שוק הלימונים
מאת: אסף
בתאריך: 2019-07-05
1028
צפיות
1
תגובות
תיבת אדג'
מאת: אריאל
בתאריך: 2019-07-01
3178
צפיות
1
תגובות
שאלה
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-06-30
2236
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל קיינס
מאת: גל
בתאריך: 2019-06-29
4804
צפיות
3
תגובות
תיווך פיננסי
מאת: רועי
בתאריך: 2019-06-24
2788
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף פרק 8
מאת: שירן
בתאריך: 2019-06-19
2335
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דרור
בתאריך: 2019-06-16
1330
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי ועירוי חיצוני
מאת: מור
בתאריך: 2019-06-12
1206
צפיות
4
תגובות
מבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3
מאת: דולב
בתאריך: 2019-06-10
1003
צפיות
3
תגובות
מבוא לכלכלה ב'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-06-08
921
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק רביעי וחלק חמישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-08
906
צפיות
2
תגובות
משק עם שע"ח ניד בתעסוקה מלאה
מאת: טל
בתאריך: 2019-06-08
786
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-07
1015
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-06
906
צפיות
2
תגובות
899
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-05-27
882
צפיות
2
תגובות
מודל ברטרנד
מאת: ברק
בתאריך: 2019-05-27
1041
צפיות
2
תגובות
מס בהיצע עבודה מיקרו א'
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-25
861
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב
מאת: דרור
בתאריך: 2019-05-25
764
צפיות
1
תגובות
בנוגע לשוק מטח
מאת: עמית
בתאריך: 2019-05-20
935
צפיות
1
תגובות
שאלה מהמבחן על רובינזון קרוזו
מאת: ולדיסלב
בתאריך: 2019-05-16
1037
צפיות
1
תגובות
855
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי השיפוע
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-15
901
צפיות
2
תגובות
מציאת המכפיל הקיינסיאני
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-11
1046
צפיות
2
תגובות
פיצוי סלוצקי
מאת: נעמי
בתאריך: 2019-05-10
956
צפיות
1
תגובות
PCC וICC
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-06
1167
צפיות
1
תגובות
מאזן תשלומים והשקעה
מאת: דרור
בתאריך: 2019-04-27
1101
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - תרגול נוסף
מאת: יניב
בתאריך: 2019-04-22
1043
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-22
1063
צפיות
2
תגובות
שאלה- מודל סולו
מאת: ברכה
בתאריך: 2019-04-21
1097
צפיות
1
תגובות
מודל קינסיאני במשק סגור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
919
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסיאני
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
961
צפיות
2
תגובות
תורת המחירים ב- שיווי משקל כללי
מאת: ברק
בתאריך: 2019-04-08
1113
צפיות
1
תגובות
שאלה בסיסית
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-06
1073
צפיות
1
תגובות
שינוי יחידות מידה - אקונוטריקה
מאת: אסף
בתאריך: 2019-04-04
1146
צפיות
1
תגובות
פונקצית צריכה מצרפית
מאת: יאזן
בתאריך: 2019-04-01
1243
צפיות
1
תגובות
פער דיפציונלי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-01
948
צפיות
1
תגובות
שוק ההון הראשוני - היצע ההלוואות
מאת: טל
בתאריך: 2019-03-28
1252
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: דרור
בתאריך: 2019-03-18
1149
צפיות
1
תגובות
חשבונאות בינלאומית
מאת: יובל
בתאריך: 2019-03-17
1010
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית
מאת: דוב
בתאריך: 2019-03-12
1257
צפיות
3
תגובות
IRR
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-03-05
1182
צפיות
1
תגובות
מיקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-05
1158
צפיות
1
תגובות
מאקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-04
1113
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא מאקרו
מאת: רועי
בתאריך: 2019-03-03
1052
צפיות
1
תגובות
הלוואת כסף מהציבור
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-03
967
צפיות
2
תגובות
עירוי פנימי
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-01
971
צפיות
1
תגובות
חומר למבחן
מאת: בן
בתאריך: 2019-02-28
1243
צפיות
1
תגובות
מאקרו א' - עיקרון טיילור
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-26
1128
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל AD-AS
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-25
1212
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אקי (יעקב)
בתאריך: 2019-02-25
1046
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת הצרכן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-25
1237
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - מוח חריף
מאת: נעמה
בתאריך: 2019-02-23
1102
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת היצרן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-22
1257
צפיות
3
תגובות
מאקרו א', חלק שישי, שאלה 4
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1240
צפיות
1
תגובות
חלק שישי, שאלה מספר 1
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
993
צפיות
1
תגובות
NX
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1118
צפיות
1
תגובות
שאלה 2, שע"ח קבוע
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
976
צפיות
2
תגובות
1048
צפיות
1
תגובות
שאלה 4 בשעח קבוע מאקרו א
מאת: David
בתאריך: 2019-02-09
1066
צפיות
1
תגובות
מאקרו א
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-09
1073
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שישי וחלק שמיני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-08
1208
צפיות
1
תגובות
1055
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-07
1393
צפיות
1
תגובות
adas עם רצועת ניוד שאלה 1 סעיף ג
מאת: גל
בתאריך: 2019-02-07
1034
צפיות
3
תגובות
1266
צפיות
1
תגובות
ADAS פתוח שע"ח קבוע - שאלה 1
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-02-07
1215
צפיות
2
תגובות
מאקרו א'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-06
1270
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה א שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: נועה
בתאריך: 2019-02-06
1173
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-06
1286
צפיות
1
תגובות
פרק 1 שאלה 5
מאת: ראני
בתאריך: 2019-01-31
1310
צפיות
1
תגובות
2016 מועד ב'
מאת: אסף
בתאריך: 2019-01-26
1397
צפיות
2
תגובות
מאקרו א - מס אינפלציה
מאת: אליהו
בתאריך: 2019-01-25
1265
צפיות
1
תגובות
מחירים-גמישויות
מאת: אלייט
בתאריך: 2019-01-22
1317
צפיות
1
תגובות
מונופול מדרגה שלישית
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-22
1215
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: צליל
בתאריך: 2019-01-22
1099
צפיות
1
תגובות
מונופול
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-19
1313
צפיות
1
תגובות
מכסות ייצור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-15
1360
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית
מאת: נתן
בתאריך: 2019-01-14
1162
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: לינוי
בתאריך: 2019-01-14
1160
צפיות
1
תגובות
1102
צפיות
3
תגובות
מס יחסי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-04
1217
צפיות
1
תגובות
1134
צפיות
1
תגובות
תשומת פועלים, עודף ביקוש
מאת: ליאור
בתאריך: 2019-01-03
1145
צפיות
1
תגובות
מחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן
מאת: אילון
בתאריך: 2018-12-27
1222
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-25
1306
צפיות
1
תגובות
Pcc Icc
מאת: רשף
בתאריך: 2018-12-25
770
צפיות
1
תגובות
פ' קעורה - מחירים א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-23
1160
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-23
1106
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אביחי
בתאריך: 2018-12-22
1164
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-21
1127
צפיות
1
תגובות
מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-20
1194
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלה
מאת: עדי
בתאריך: 2018-12-09
1519
צפיות
1
תגובות
מאקרו א IS-LM
מאת: רהב
בתאריך: 2018-12-09
1192
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד - מאקרו א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-05
1335
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מדיניות מוניטרית במשק פתוח
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-04
1077
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - ציפיות במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2018-12-03
1236
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC
מאת: עדי
בתאריך: 2018-11-28
1451
צפיות
3
תגובות
שאלה מקורס מאקרו א פרק השקעות
מאת: קאסם
בתאריך: 2018-11-26
1185
צפיות
1
תגובות
היחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר
מאת: אלעד
בתאריך: 2018-11-24
1273
צפיות
1
תגובות
עודף הייצוא במשטר שע"ח נייד
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-16
1274
צפיות
2
תגובות
1341
צפיות
2
תגובות
גמישויות
מאת: רשף
בתאריך: 2018-11-09
1637
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: יזיד
בתאריך: 2018-11-09
1340
צפיות
3
תגובות
הרחבה פיסקאלית במודל IS-LM
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-04
1406
צפיות
3
תגובות
1335
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש = VMP
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-31
1318
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומת תמורה-שאלה 9
מאת: יסמין
בתאריך: 2018-10-25
1308
צפיות
1
תגובות
שאלה משיעור 1
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1405
צפיות
5
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
1296
צפיות
2
תגובות
שינוי שכר נומינלי בטווח הקצר
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-21
1287
צפיות
1
תגובות
קוב-דאגלס בתורן היצרן/צרכן
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-14
2376
צפיות
1
תגובות
מחיר מקסימום במונופול
מאת: ראייסה
בתאריך: 2018-10-08
1313
צפיות
1
תגובות
הלוואות מהבנק
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-10-06
1396
צפיות
1
תגובות
פרק 7 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-10-01
1499
צפיות
1
תגובות
מאקרו - בנקים וכסף - שאלה 7 (מוח חריף)
מאת: אבישי
בתאריך: 2018-09-30
1243
צפיות
1
תגובות
מבוא לאקונומטריקה - נתוני פאנל
מאת: יערה
בתאריך: 2018-09-27
1477
צפיות
1
תגובות
מאגר מאקרו - שאלה 6
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-26
1375
צפיות
4
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: firas
בתאריך: 2018-09-25
1357
צפיות
1
תגובות
שאלה במחירים ב' - הגרלות
מאת: חי
בתאריך: 2018-09-23
1327
צפיות
1
תגובות
חלק ראשון שאלה 6
מאת: ראני
בתאריך: 2018-09-21
1428
צפיות
1
תגובות
שלוש שאלות במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-20
1345
צפיות
2
תגובות
פרק 2 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-17
1395
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקלית בשע"ח נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-13
1283
צפיות
1
תגובות
משק קטן - עלייה בתוצר בשאר העולם
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-12
1353
צפיות
1
תגובות
מודל ad-as במשק פתוח עם שער חליפין נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-08
1429
צפיות
1
תגובות
מונופול - שאלה 4 מתוך השיעור
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-07
1421
צפיות
1
תגובות
1488
צפיות
1
תגובות
שוק גומרי הייצור
מאת: אליהו
בתאריך: 2018-08-24
1474
צפיות
4
תגובות
1453
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר למשתנה אינטרקציה
מאת: אייל
בתאריך: 2018-08-12
1586
צפיות
3
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-12
1503
צפיות
1
תגובות
1585
צפיות
1
תגובות
יחס התקפות בין מבחני T ו-F
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-10
1602
צפיות
6
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל, שאלה 2 סעיף ח'
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-07
1562
צפיות
1
תגובות
שאלה אקונומטריקה- משתני דמי
מאת: הדר
בתאריך: 2018-08-05
1549
צפיות
1
תגובות
שאלה בסטאדיס - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-04
1453
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לפרק 6 כסף ואינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-08-04
1467
צפיות
2
תגובות
יחס מחירים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-08-02
1593
צפיות
2
תגובות
שאלה מס' 3 בשיווי משקל כללי (מחירים ב')
מאת: אודי
בתאריך: 2018-08-01
1444
צפיות
2
תגובות
relative ppp
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-26
1244
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: רואן
בתאריך: 2018-07-22
1613
צפיות
1
תגובות
מתאם בין משתנים מסבירים + סימולטניות
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-17
1672
צפיות
1
תגובות
MLR1-6
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-17
1020
צפיות
1
תגובות
הבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה
מאת: עדן
בתאריך: 2018-07-16
1983
צפיות
2
תגובות
מספר שאלות אקונומטריקה
מאת: שלומי
בתאריך: 2018-07-16
1755
צפיות
1
תגובות
אנדוגניות
מאת: אלייט
בתאריך: 2018-07-16
1608
צפיות
1
תגובות
שימוש ב-Robust במודלים IV ו-2SLS
מאת: אודי
בתאריך: 2018-07-16
1567
צפיות
1
תגובות
שאלה מס' 2 - נתוני פאנל
מאת: ירין
בתאריך: 2018-07-16
1626
צפיות
1
תגובות
1709
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: סתיו
בתאריך: 2018-07-14
1537
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 - מאגר מאקרו
מאת: דוד
בתאריך: 2018-07-14
1762
צפיות
1
תגובות
1704
צפיות
1
תגובות
הטיית אומדים
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-13
1734
צפיות
3
תגובות
אג"ח
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-13
1571
צפיות
3
תגובות
טווח ארוך- קצר
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-12
1712
צפיות
1
תגובות
שאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-11
1801
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-07-10
1614
צפיות
1
תגובות
שאלה 14 בחשבונאות לאומית
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-06
1659
צפיות
1
תגובות
1579
צפיות
1
תגובות
סחר חוץ
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1745
צפיות
3
תגובות
מאקרו ב' משק פתוח
מאת: עינת
בתאריך: 2018-07-04
1693
צפיות
3
תגובות
מונפול
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
1678
צפיות
1
תגובות
גידול בביקוש
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1730
צפיות
3
תגובות
שאלות על תורת המשחקים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-07-03
1649
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלתית
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
1602
צפיות
1
תגובות
הבהרה: פרק 8 פרק 9
מאת: נדב
בתאריך: 2018-07-02
1581
צפיות
1
תגובות
דוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז
מאת: שרון
בתאריך: 2018-07-02
1466
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-01
1597
צפיות
1
תגובות
קרטל
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-30
1759
צפיות
2
תגובות
1502
צפיות
1
תגובות
1548
צפיות
1
תגובות
1510
צפיות
2
תגובות
פרק 9 מבוא למאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-26
1463
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-25
1686
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - מאקרו העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-06-24
1576
צפיות
0
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק הסגור.
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-23
1509
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-23
1619
צפיות
1
תגובות
פרק 7מאקרו - תוצר ש"מ ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-21
1400
צפיות
2
תגובות
תשלומי העברה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-06-20
1666
צפיות
3
תגובות
2 שקל חדש
מאת: פאדי
בתאריך: 2018-06-18
1697
צפיות
3
תגובות
מלכודת נזילות וכוח עבודה
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-18
1561
צפיות
1
תגובות
1286
צפיות
1
תגובות
אוסף שאלות לגבי פרקים 4-7
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-13
2112
צפיות
1
תגובות
1837
צפיות
3
תגובות
שאלה בנוגע למשטר שער חליפין קבוע
מאת: סיגל
בתאריך: 2018-06-12
1858
צפיות
2
תגובות
שאלות בנושא שערי חליפין
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-11
1896
צפיות
2
תגובות
קובץ שאלות לתרגול
מאת: חגי
בתאריך: 2018-06-11
1869
צפיות
1
תגובות
פרק שישי, תרגול של החלק הראשון
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-11
1904
צפיות
3
תגובות
שוק מטח
מאת: עדן
בתאריך: 2018-06-09
2078
צפיות
5
תגובות
1949
צפיות
3
תגובות
פרק 6 שאלה 1 בתרגול
מאת: תומר
בתאריך: 2018-06-08
1973
צפיות
5
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-07
1880
צפיות
1
תגובות
פרק שישי - מכירת אגרות חוב
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-06
1975
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע למאקרו עברית - חלק שישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-06
1861
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-04
1840
צפיות
1
תגובות
שאלה על שע"ח נייד\קבוע
מאת: עינת
בתאריך: 2018-06-04
1774
צפיות
1
תגובות
1731
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: דיב
בתאריך: 2018-05-30
1976
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2018-05-29
1860
צפיות
1
תגובות
תגבור מאקרו העברית - חוברת תרגילים
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-05-28
2048
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית של צמיחה במודל סולו
מאת: לינוי
בתאריך: 2018-05-21
2048
צפיות
1
תגובות
1956
צפיות
3
תגובות
מאקרו פרק 4-השקעות
מאת: ירדן
בתאריך: 2018-05-15
1966
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים ב' - קו חוזה
מאת: צחי
בתאריך: 2018-05-07
2247
צפיות
3
תגובות
שאלה 15 בתרגול מודל סולו
מאת: David
בתאריך: 2018-05-04
1951
צפיות
1
תגובות
הפרשה לפחת
מאת: אנה
בתאריך: 2018-05-04
2075
צפיות
1
תגובות
תרגול פרק 2 במאקרו - שאלה 5
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-04
1791
צפיות
3
תגובות
פרק 3 שאלה 16
מאת: נדב
בתאריך: 2018-05-03
1919
צפיות
2
תגובות
שינוי בהון לעובד - מודל סולו
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-03
2718
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן 2013
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-03
1921
צפיות
1
תגובות
שאלות
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-01
2045
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע לבוחן
מאת: יובל
בתאריך: 2018-04-30
1839
צפיות
3
תגובות
הנושא התערבות ממשלה במשק סגור
מאת: יוליה
בתאריך: 2018-04-22
2154
צפיות
1
תגובות
שאלה ראשונה ממבחן מייצור מצרפי
מאת: gal
בתאריך: 2018-04-22
1789
צפיות
2
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-14
2043
צפיות
1
תגובות
פתרונות לתרגולים נוספים במאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-04-09
1967
צפיות
1
תגובות
מי הזיז את החיסכון שלי - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
2179
צפיות
1
תגובות
פונקציית הייצור - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
2076
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא ביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1784
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
1792
צפיות
2
תגובות
תרגיל 9 בתרגול כלכלת מענקים
מאת: חן
בתאריך: 2018-03-21
2032
צפיות
1
תגובות
תוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-20
2080
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - נקודת המענקים
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-15
2034
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב מודל צרכן - יצרן
מאת: דיויד
בתאריך: 2018-03-13
1993
צפיות
1
תגובות
VMPL
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1560
צפיות
1
תגובות
העדפת בין הגרלות
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
1916
צפיות
1
תגובות
2 שאלות בנוגע לעקומת התמורה ותפוקות
מאת: עומר
בתאריך: 2018-03-04
1959
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שאלה ממבחן
מאת: רים
בתאריך: 2018-03-04
2140
צפיות
7
תגובות
תוחלת התועלת במיקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-03
2121
צפיות
5
תגובות
שאלה בנוגע לעודף הצרכן
מאת: עידן
בתאריך: 2018-03-03
1804
צפיות
1
תגובות
מולטיקולינאריות
מאת: עינת
בתאריך: 2018-02-21
2923
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים בן גוירון
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-02-10
1956
צפיות
1
תגובות
מונופול טבעי ולא טבעי
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-06
2177
צפיות
5
תגובות
שכר עבודה ופדיון היצרנים
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-04
1894
צפיות
1
תגובות
פיחות בצריכה במוצרים משלימים
מאת: עומר
בתאריך: 2018-02-04
1816
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-31
1983
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: גל
בתאריך: 2018-01-23
2356
צפיות
1
תגובות
שאלות ממבחן .
מאת: עדן
בתאריך: 2018-01-23
1851
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-16
2368
צפיות
1
תגובות
מודל רובינזון קרוזו
מאת: שי
בתאריך: 2018-01-16
2265
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-15
2161
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-09
2295
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל תחרותי
מאת: אופק
בתאריך: 2018-01-05
2048
צפיות
3
תגובות
רובינזון קרוזו בע''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-31
2049
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 10
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-29
2046
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - עקומת הביקוש
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-23
2279
צפיות
1
תגובות
הגמישות היא תכונה נקודתית
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-21
2400
צפיות
1
תגובות
קו החוזה ויעילות פארטו
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-19
2348
צפיות
2
תגובות
גמישויות נוספות.
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-18
2225
צפיות
3
תגובות
IS-LM
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-17
1670
צפיות
1
תגובות
פיחות של הדולר
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-08
2109
צפיות
2
תגובות
1746
צפיות
1
תגובות
פיתרון פונקציית תועלת מקסימום
מאת: אופק
בתאריך: 2017-12-05
2626
צפיות
3
תגובות
1966
צפיות
1
תגובות
התאמת סילבוס
מאת: מתן
בתאריך: 2017-11-24
3302
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (לניר חן)
מאת: בן
בתאריך: 2017-11-23
1823
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 מעקומת הביקוש
מאת: ג'ואהר
בתאריך: 2017-11-21
1963
צפיות
1
תגובות
ייצור בטווח הקצר
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-18
2148
צפיות
2
תגובות
עקומת אנגל + מונוטוניות
מאת: שי
בתאריך: 2017-11-13
2277
צפיות
3
תגובות
פירמה לעולם לא תייצר ....
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-05
2167
צפיות
1
תגובות
זיהוי של פונקציית תועלת נחמדה
מאת: שי
בתאריך: 2017-10-28
1983
צפיות
1
תגובות
תוקף רכישה
מאת: רוני
בתאריך: 2017-10-25
2254
צפיות
1
תגובות
שאלה על בנקים
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-17
1934
צפיות
1
תגובות
מכס
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-16
1997
צפיות
1
תגובות
ערך מוסף והכנסה נובעת
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-12
2176
צפיות
1
תגובות
2026
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-10
1743
צפיות
1
תגובות
2069
צפיות
3
תגובות
שאלה על טווח קצר
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-07
2283
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב (מקרו) - פרק 7
מאת: יובל
בתאריך: 2017-09-14
2349
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברות התרגילים.
מאת: אלינה
בתאריך: 2017-09-02
2147
צפיות
1
תגובות
מיקרו לקראת המבחן - כמה הבהרות
מאת: בן
בתאריך: 2017-09-01
2139
צפיות
3
תגובות
T ססטיסטי באקונומטריקה
מאת: ישראל
בתאריך: 2017-07-28
2584
צפיות
1
תגובות
2300
צפיות
2
תגובות
שעח נייד ותנועות הון מושלמות
מאת: שיר
בתאריך: 2017-07-07
2699
צפיות
1
תגובות
4750
צפיות
1
תגובות
שאלה מה"תרגול נוסף" בפרק 9
מאת: צחי
בתאריך: 2017-07-05
2179
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שינויים
מאת: נדב
בתאריך: 2017-07-05
2364
צפיות
1
תגובות
מודל AD_AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-07-03
2490
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: עינת
בתאריך: 2017-06-24
3906
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי סרטון מפרק 9
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-23
2332
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל במודל AD-AS
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-18
2438
צפיות
1
תגובות
2508
צפיות
3
תגובות
הלוואה של הציבור לממשלה
מאת: צחי
בתאריך: 2017-06-16
2435
צפיות
1
תגובות
הרצאה 1,חלק 10. מדיניות עם שע"ח נייד
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-15
2110
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו אריאל
מאת: יום טוב
בתאריך: 2017-06-12
2290
צפיות
1
תגובות
מועד ב' 2014 שאלה 15
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-12
2384
צפיות
1
תגובות
2342
צפיות
1
תגובות
שאלה ממועד א' תשע"ו
מאת: שירי
בתאריך: 2017-06-10
2353
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן פרק 4
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-09
2422
צפיות
1
תגובות
חוברות מרתונים - בן גוריון
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-06-08
2562
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף-מודל קיינסיאני במשק פתןל
מאת: ביאנה
בתאריך: 2017-06-06
2274
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-06
2810
צפיות
1
תגובות
השקעה-I
מאת: כפיר
בתאריך: 2017-06-04
2485
צפיות
1
תגובות
הרחבה מוניטרית
מאת: תומר
בתאריך: 2017-06-04
2523
צפיות
2
תגובות
עליית שער חליפין
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-03
2365
צפיות
1
תגובות
פתרונות לשאלות
מאת: קובי
בתאריך: 2017-06-03
2368
צפיות
1
תגובות
ש"מ בשוק ההון במשק פתוח
מאת: עומר
בתאריך: 2017-06-01
2347
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית - תרגילים לתגבור
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-31
2746
צפיות
0
תגובות
חוברות מרתונים - העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-29
2691
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
מאת: דניאל
בתאריך: 2017-05-27
2421
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: חן
בתאריך: 2017-05-25
2790
צפיות
1
תגובות
יצירת פיחות על ידי הבנק המרכזי
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-15
2986
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז בעת הרחבה מוניטרית
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-13
2900
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחיסכון והשקעה
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-05-09
3146
צפיות
1
תגובות
שוק מט''ח - ריבית בחו''ל
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
3202
צפיות
1
תגובות
שוק הכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
3366
צפיות
1
תגובות
3345
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן 2012
מאת: תומר
בתאריך: 2017-04-26
3291
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן על פונק' ייצור
מאת: ליאור
בתאריך: 2017-04-25
3132
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: דוד
בתאריך: 2017-04-24
3189
צפיות
1
תגובות
3638
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס - סך התשלומים לעובדים
מאת: צחי
בתאריך: 2017-04-21
3353
צפיות
4
תגובות
צמיחה כלכלית
מאת: מרב
בתאריך: 2017-04-20
3344
צפיות
1
תגובות
ביקוש לכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-14
3303
צפיות
2
תגובות
4186
צפיות
7
תגובות
מיקרו כלכלה - "צרכן ליצרן"
מאת: אורי
בתאריך: 2017-04-03
3191
צפיות
3
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-01
3271
צפיות
5
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה VS תוצר שו''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-26
3329
צפיות
2
תגובות
הביקוש להשקעה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-19
3334
צפיות
1
תגובות
שאלה מונופול
מאת: עמרי
בתאריך: 2017-03-15
3722
צפיות
1
תגובות
הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3976
צפיות
2
תגובות
הכנסה נובעת של הממשלה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
3520
צפיות
2
תגובות
הכנסה פנויה
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-28
4079
צפיות
3
תגובות
משוואת התוצר
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-27
4025
צפיות
3
תגובות
שאלה 4, התערבות ממשלה
מאת: נועה
בתאריך: 2017-02-25
3745
צפיות
4
תגובות
שאלה לגבי שו''מ בתחרות משוכללת
מאת: חי
בתאריך: 2017-02-22
3682
צפיות
2
תגובות
שוק גורמי יצור
מאת: חן
בתאריך: 2017-02-08
3727
צפיות
1
תגובות
נטל המס במקרי קיצון של היצע
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-06
3580
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-02
3604
צפיות
1
תגובות
שוק במסחר פתוח
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-02
3730
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גמישויות
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-01
3613
צפיות
2
תגובות
חוברת תרגילים בכלכלה
מאת: דוד
בתאריך: 2017-01-29
4008
צפיות
1
תגובות
נקודות איזון וסגירה של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-27
3757
צפיות
2
תגובות
שוק העבודה בתחרות משוכללת
מאת: דנה
בתאריך: 2017-01-22
3758
צפיות
1
תגובות
3814
צפיות
1
תגובות
חישוב TC בהתערבות ממשלה
מאת: עינת
בתאריך: 2017-01-14
3887
צפיות
1
תגובות
רמת תפוקה אופטימאלית של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-05
4040
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-31
3978
צפיות
1
תגובות
הקשר שבין TC לבין MC
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-28
4014
צפיות
2
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ורה
בתאריך: 2016-12-23
3760
צפיות
2
תגובות
כדאיות ההיצע הגמיש לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-20
4214
צפיות
1
תגובות
גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-18
5429
צפיות
1
תגובות
יחידות ייצור שאינן שלמות
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-15
4151
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן
מאת: ליטל
בתאריך: 2016-12-13
4399
צפיות
1
תגובות
התפוקה השולית של מכונה
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-10
4147
צפיות
1
תגובות
ביקוש מצרפי לעקומה גמישה לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-27
4761
צפיות
2
תגובות
השינוי בגמישות עקומת הביקוש
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-26
4085
צפיות
3
תגובות
שאלה לגבי נגזרת עקומת התמורה
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-12
4540
צפיות
4
תגובות
שאלה מתרגול נוסף - עקומת התמורה
מאת: חי
בתאריך: 2016-08-18
4830
צפיות
5
תגובות
הגדלת יבוא במשק פתוח
מאת: עדי
בתאריך: 2016-08-12
4229
צפיות
1
תגובות
פרק 1
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
4507
צפיות
1
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
4286
צפיות
1
תגובות
פרק 1 תרגול שאלה 10
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-07
4406
צפיות
2
תגובות
4726
צפיות
0
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-30
4625
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
4288
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
4535
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-17
4437
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 תרגול כלכלת מענקים:-
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-07-14
4274
צפיות
1
תגובות
הוכחה אנליטית - תרגול נוסף מאקרו ב'
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-12
4223
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: שרון
בתאריך: 2016-07-10
4690
צפיות
1
תגובות
הנפקת אג"ח לציבור ע"י הבנק המרכזי
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4704
צפיות
1
תגובות
עירוי חיצוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
4627
צפיות
1
תגובות
כללי: על המבחן
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-02
4260
צפיות
1
תגובות
פרק 6 תורת הכמות של הכסף
מאת: בר יוחאי
בתאריך: 2016-07-01
4435
צפיות
1
תגובות
קיטון בCF
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-06-30
4539
צפיות
1
תגובות
נטייה שולית לצרוך
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
4560
צפיות
2
תגובות
בנקים וכסף
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
4467
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-06-29
5583
צפיות
1
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-29
4470
צפיות
1
תגובות
פרק 4- השקעות -שאלה 6 מהקובץ
מאת: יואב
בתאריך: 2016-06-26
4425
צפיות
1
תגובות
4399
צפיות
1
תגובות
4105
צפיות
1
תגובות
תנועות הון
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4588
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: רוני
בתאריך: 2016-06-22
4269
צפיות
2
תגובות
מדיניות מוניטרית
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
4500
צפיות
1
תגובות
4361
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-20
4153
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-06-19
4289
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: אורן
בתאריך: 2016-06-18
4187
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסאני בשוק הכסף
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-15
4626
צפיות
1
תגובות
פרדוקס החיסכון
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-06-14
5173
צפיות
1
תגובות
התיאוריה הקלאסית במודל AD/AS
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-14
4291
צפיות
1
תגובות
שאלה 7- חלוקת הכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4306
צפיות
1
תגובות
מיסים
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4537
צפיות
2
תגובות
שאלה 5-פונקצית התצרוכת הפרטית
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
4292
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית - תרגול נוסף שאלה 2
מאת: מאיה
בתאריך: 2016-06-11
4457
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקארדו
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-06-10
4321
צפיות
1
תגובות
רגישויות
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-06
4619
צפיות
1
תגובות
שאלה על פרק 6 עירויים פנימיים
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-31
4414
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: זיו
בתאריך: 2016-05-31
4307
צפיות
1
תגובות
פרק 6 מבוא למאקרו באוניברסיטה העברית
מאת: אורי
בתאריך: 2016-05-30
4399
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני תוצר שיווי משקל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-28
4575
צפיות
2
תגובות
מזומנים בידי הבנק
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-27
4475
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף.
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-05-25
4471
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח ומאזן התשלומים
מאת: סער
בתאריך: 2016-05-24
4617
צפיות
1
תגובות
נושאים 6 ו-7
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-05-19
4507
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-05-18
4621
צפיות
1
תגובות
מודל ramsey אוניברסיטת חיפה
מאת: אתי
בתאריך: 2016-05-15
4753
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גורמי הייצור
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-13
4414
צפיות
1
תגובות
פרק 2
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-12
4503
צפיות
1
תגובות
ריבית במשק פתוח
מאת: נופר
בתאריך: 2016-05-11
4484
צפיות
2
תגובות
חשבונאות לאומית- ערך מוסף
מאת: שירית
בתאריך: 2016-05-10
4783
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-10
4633
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס
מאת: חן
בתאריך: 2016-05-07
4695
צפיות
1
תגובות
מודל CIA - הרחבה מוניטרית
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-05-06
4510
צפיות
2
תגובות
פרק 4
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-06
4671
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-05
4537
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-30
4700
צפיות
4
תגובות
שוק העבודה
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-28
4851
צפיות
2
תגובות
מצב עמיד
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-28
4908
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2016-04-28
4427
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: עומר
בתאריך: 2016-04-27
4441
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-27
4553
צפיות
5
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: זוהר
בתאריך: 2016-04-26
4333
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית
מאת: עידן
בתאריך: 2016-04-25
4811
צפיות
2
תגובות
חידוד לגבי שאלה מסוימת על השקעות
מאת: אורי
בתאריך: 2016-04-23
4402
צפיות
1
תגובות
פרק 2 - כאשר הפיריון גדל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-13
4705
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-11
4443
צפיות
1
תגובות
יחס מזומן - עו"ש
מאת: סער
בתאריך: 2016-04-10
4678
צפיות
1
תגובות
סדר צפייה בסרטונים
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-08
4653
צפיות
2
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-03-30
5003
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף- האוניברסיטה העברית
מאת: עדי
בתאריך: 2016-03-29
4519
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב'- תרגול כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2016-03-28
4690
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניבריטת בן גוריון
מאת: יניב
בתאריך: 2016-03-26
4771
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניברסיטת חיפה
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-03-03
4846
צפיות
1
תגובות
טווח ארוך וטווח קצר
מאת: מריה
בתאריך: 2016-02-01
5485
צפיות
1
תגובות
אשמח לדעת
מאת: עמית
בתאריך: 2016-01-26
5419
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב, חלק 3, תרגול נוסף, שאלה 3
מאת: אור
בתאריך: 2015-10-24
5833
צפיות
2
תגובות
פער אינפלציוני ודפלציוני
מאת: שמואל
בתאריך: 2015-09-10
5946
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה (אונ' חיפה) - שוק העבודה
מאת: אלכסיי
בתאריך: 2015-08-07
6631
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-30
6764
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת
מאת: kfir
בתאריך: 2015-07-16
6568
צפיות
5
תגובות
המכפיל הקיינסיאני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-07-04
6254
צפיות
3
תגובות
נושאי לימוד האוניברסיטה העברית
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-04
6090
צפיות
1
תגובות
6037
צפיות
3
תגובות
שיפור טכנולוגי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-25
6139
צפיות
1
תגובות
מס יחסי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-24
6302
צפיות
1
תגובות
פרק 1- שימושי הממשלה בתוצר
מאת: שי
בתאריך: 2015-06-22
6139
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: יעל
בתאריך: 2015-06-20
6513
צפיות
2
תגובות
6046
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 בבנקים וכסף
מאת: יובל
בתאריך: 2015-06-14
6141
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-06-11
6428
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני/דיפלציוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-06-10
6131
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-06-08
6409
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2015-06-02
6255
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח
מאת: גל
בתאריך: 2015-05-24
6576
צפיות
1
תגובות
שוק העבודה
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-22
6061
צפיות
1
תגובות
פונק' יצור
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-19
6052
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית במשק פתוח
מאת: ישראל
בתאריך: 2015-05-16
6031
צפיות
1
תגובות
5699
צפיות
1
תגובות
כמות הכסף שבידי הבנקים -R
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-15
5824
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר לתרגול
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-05-15
6167
צפיות
1
תגובות
מודל פונקציות ייצור
מאת: נופר
בתאריך: 2015-05-11
6370
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - ההשקעות
מאת: מיכאל
בתאריך: 2015-05-09
6179
צפיות
3
תגובות
קשר בין פונקציית הצריכה לריבית
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
6095
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
6458
צפיות
1
תגובות
שאלה על שינויים במצב העמיד של סולו
מאת: יעל
בתאריך: 2015-05-08
6375
צפיות
4
תגובות
שאלה כללית בנוגע למודל סולו
מאת: עומר
בתאריך: 2015-05-07
6127
צפיות
1
תגובות
היצע הלוואות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-06
6272
צפיות
1
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה
מאת: גלעד
בתאריך: 2015-05-06
6467
צפיות
1
תגובות
6025
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב במודל סולו
מאת: יובל
בתאריך: 2015-05-06
7682
צפיות
3
תגובות
5920
צפיות
1
תגובות
שאלה מאקרו פרק 2
מאת: בניה
בתאריך: 2015-05-06
5992
צפיות
1
תגובות
תקציב הממשלה
מאת: דיאנה
בתאריך: 2015-05-04
6287
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-03
6419
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: רוני
בתאריך: 2015-05-02
6315
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-05-01
6252
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-04-24
6051
צפיות
1
תגובות
חישוב תוצר לאומי נקי דרך ההכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-04-15
6260
צפיות
3
תגובות
שאלות נוספות בנוגע לכלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
6412
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
6534
צפיות
1
תגובות
גמישות צולבת
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-30
6751
צפיות
1
תגובות
פירוק מונופול
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
6249
צפיות
1
תגובות
מונופול- שאלה 3
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
6002
צפיות
1
תגובות
עקומת ביקוש -שאלה 6
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-19
6208
צפיות
1
תגובות
6453
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומות תמורה
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-13
6295
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברת תרגילים
מאת: מעיין
בתאריך: 2015-03-10
6690
צפיות
1
תגובות
כמה שאלות
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-12
6358
צפיות
2
תגובות
שאלה - מיקרו
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-09
6546
צפיות
1
תגובות
5948
צפיות
1
תגובות
מבחנים במאקרו
מאת: אתי
בתאריך: 2015-01-29
6322
צפיות
0
תגובות
זיהוי עקומת תמורה "ו/או" "וגם"
מאת: אדם
בתאריך: 2014-11-20
6453
צפיות
1
תגובות
פונקציית הביקוש
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-11-04
6605
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה
מאת: אורטל
בתאריך: 2014-10-26
5919
צפיות
2
תגובות
המודגל הקיינסיאני במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2014-10-12
5766
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית עם תקציב מאוזן.
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-29
5942
צפיות
2
תגובות
תזוזה של עקומת היצע מט"ח
מאת: קריסטינה
בתאריך: 2014-09-26
5900
צפיות
2
תגובות
11935
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-22
6486
צפיות
1
תגובות
שאלה על כסך ובנקים
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-20
6013
צפיות
3
תגובות
שאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
5967
צפיות
1
תגובות
פרק 4-שאלה 6:
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
6113
צפיות
1
תגובות
5455
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: נוה
בתאריך: 2014-07-05
5823
צפיות
1
תגובות
5737
צפיות
2
תגובות
שאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.
מאת: אור
בתאריך: 2014-07-03
5736
צפיות
2
תגובות
7227
צפיות
0
תגובות
פרק 2
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-23
6074
צפיות
1
תגובות
פרק 5
מאת: סמא
בתאריך: 2014-06-22
6287
צפיות
1
תגובות
משק באבטלה
מאת: תומר
בתאריך: 2014-06-22
6266
צפיות
1
תגובות
מאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
מאת: איתי
בתאריך: 2014-06-20
5905
צפיות
1
תגובות
6074
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה קשיח
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
6274
צפיות
2
תגובות
מודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-16
5832
צפיות
2
תגובות
מודל סולו תזוזת העקומות
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
6037
צפיות
1
תגובות
שער ריבית במודל סולו
מאת: שרון
בתאריך: 2014-06-16
6405
צפיות
1
תגובות
6303
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי שקילות ריקרדו
מאת: חן
בתאריך: 2014-06-15
6028
צפיות
1
תגובות
מאקרו - שאלה מפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-06-15
6287
צפיות
2
תגובות
מבחן דמה 2 שאלה 5
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
6188
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב בראמזי
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
6110
צפיות
2
תגובות
2 שאלות אמריקאיות ממבחן-מאקרו ב׳
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-14
6655
צפיות
1
תגובות
תס"ר בעיית הפירמה במודל ראמזי
מאת: יותם
בתאריך: 2014-06-14
6797
צפיות
1
תגובות
מודל קיינס במשק פתוח
מאת: ראמי
בתאריך: 2014-06-14
6668
צפיות
2
תגובות
מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
מאת: סתיו
בתאריך: 2014-06-13
6285
צפיות
2
תגובות
6591
צפיות
4
תגובות
שאלה במודל פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-13
5970
צפיות
3
תגובות
שאלה ממבחן-מודל סולו
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-13
6722
צפיות
2
תגובות
הנחות מודל CIA
מאת: אופיר
בתאריך: 2014-06-12
6203
צפיות
2
תגובות
שאלה מפרק 5
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-11
6058
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 ס' ג במודל סולו
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-10
5894
צפיות
2
תגובות
7191
צפיות
12
תגובות
שאלה בנוגע למודל צרכן יצרן
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-07
5882
צפיות
1
תגובות
לגבי השאלה הראשונה ממבחן בפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-05-30
5726
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחלק 3
מאת: לירן
בתאריך: 2014-05-18
6095
צפיות
1
תגובות
שאלה דחופה פרק 3
מאת: שקד
בתאריך: 2014-05-17
5994
צפיות
1
תגובות
שאלה באמת חשובה**
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-17
5847
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה יורד
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
6068
צפיות
1
תגובות
הקשר בין ריבית לחסכון (?!)
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
9672
צפיות
3
תגובות
שאלה מבוחן- בהמשך לשיחתנו
מאת: ענבל
בתאריך: 2014-05-16
5915
צפיות
1
תגובות
5820
צפיות
2
תגובות
ש'
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-16
6645
צפיות
3
תגובות
נתונים בשאלה
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
5800
צפיות
1
תגובות
פתרון לחוברת התרגילים
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-05-15
6135
צפיות
1
תגובות
ממוצע גיאומטרי?
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
6138
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא תשלום לגו"י
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-14
5720
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע להרצאה על מודל סולו
מאת: אייל
בתאריך: 2014-05-13
5738
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שוק העבודה
מאת: יפית
בתאריך: 2014-05-12
5790
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא ריבית שלילית- מאקרו ב'
מאת: עידית
בתאריך: 2014-04-22
6356
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 בפונ' ייצור
מאת: ברק
בתאריך: 2014-04-13
6369
צפיות
3
תגובות
לגבי שאלה ממבחן במבוא א'
מאת: ירדן
בתאריך: 2014-04-02
6582
צפיות
4
תגובות
שאלה בנושא בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2014-03-29
6154
צפיות
1
תגובות
לגבי שאלה 9 בתרגול של כלכלת מענקים
מאת: יעל
בתאריך: 2014-03-16
5986
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: יעל
בתאריך: 2014-02-17
7514
צפיות
1
תגובות
פונקצית תועלת
מאת: ברוך;
בתאריך: 2014-01-22
6637
צפיות
1
תגובות
שו"מ תחרותי
מאת: ליאון
בתאריך: 2014-01-21
6952
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-01-20
6274
צפיות
0
תגובות
שאלה בנושא כלכלת חליפין
מאת: Idit
בתאריך: 2014-01-17
6217
צפיות
1
תגובות

×