פורומים
ג\'ויה
האוניברסיטה העברית
פרק 9

היי, כשמדברים על אפקט קיזוז, אני לא הבנתי למה המכפיל קטן. לא הבנתי למה במקרה של הקיזוז מוסיפים לנוסחאת המכפיל את החלק הזה I1*(k/h) כאשר k הוא הנשצ, h הוא מקדם הריבית בביקוש הכסף ו I1 הוא מקדם הריבית בביקוש ההשקעות.


 


תודה


ניר חן
הטכניון

המכפיל מתאר את היחס בין גידול בתוצר לבין גידול בביקוש לתוצר.

ברגע שהביקוש לתוצר גדל, התוצר גדל אבל אז חל אפקט קיזוז שמקטין בקצת את התוצר. לכן בסופו של דבר התוצר גדל בפחות , אילו לא היה אפקט קיזוז. 

לכן היחס בין הגידול בתוצר לבין הגידול בביקוש קטן יותר כי התוצר גדל בפחות. קרי, המכפיל קטן יותר. 


×