פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 6 תורת הכמות של הכסף
בר יוחאי
האוניברסיטה העברית
פרק 6 תורת הכמות של הכסף

בפרק 6 בתורת הכמות של הכסף בשאלה 1 סעיף ח, נתון שהממשלה הגדילה את תצרוכתה את ב500 יחידות תוצר ושהיא מימנה את הגידול בתצרוכת באמצעות מכירת אגרות חוב לציבור. בפתירת השאלה לא הייתה שום התייחסות למכירת האגח לציבור ורק התייחסות להגדלת התצרוכת הממשלתית. אשמח לדעת מדוע.


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי בר יוחאי,


כפי שציינתי בשיעור על בנקים וכסף, כאשר הממשלה מוכרת אג"ח לציבור לא מדובר בעירוי כלשהו. רק כאשר הבנק המרכזי מוכר אג"ח לציבור, זה נחשב לעירוי שמשנה את בסיס הכסף במשק. 


×