פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינס עם שוק הכסף שאלה 5 בתגול נוסף
ירדן
האוניברסיטה העברית
מודל קיינס עם שוק הכסף שאלה 5 בתגול נוסף

מובן לי בשאלה 5 כי התוצר יגדל אך בפחות מ400 שח, אך כיצד אני יכולה בוודאות לפסול את תשובה ב- "התוצר יגדל ב100 מליון שח"- כי חישבנו כי ללא אפקט הקיזוז הוא יגדל ב400 ואז לצורך העניין אוכל להניח שהוא יקטן ב300 שזאת עדיין השפעה חלשה יותר. כיצד אני שוללת זאת?


תודה,


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

את לא יכולה לפסול אבל את גם לא יכולה להוכיח שזה נכון ולכן זאת תשובה לא נכונה.


×