פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינס עם שוק הכסף שאלה 5 בתגול נוסף
ירדן
האוניברסיטה העברית
מודל קיינס עם שוק הכסף שאלה 5 בתגול נוסף

מובן לי בשאלה 5 כי התוצר יגדל אך בפחות מ400 שח, אך כיצד אני יכולה בוודאות לפסול את תשובה ב- "התוצר יגדל ב100 מליון שח"- כי חישבנו כי ללא אפקט הקיזוז הוא יגדל ב400 ואז לצורך העניין אוכל להניח שהוא יקטן ב300 שזאת עדיין השפעה חלשה יותר. כיצד אני שוללת זאת?


תודה,


ניר חן
הטכניון

את לא יכולה לפסול אבל את גם לא יכולה להוכיח שזה נכון ולכן זאת תשובה לא נכונה.


×