פורומים
ראשיפורום כלכלהנושאים 6 ו-7
ספיר
האוניברסיטה העברית
נושאים 6 ו-7

מתי צפוי לעלות סוף נושא 6 ונושא 7?


ניר חן
הטכניון

היי ספיר,


סוף נושא 6 - עוד 3 שבועות.


נושא 7 - ייערך מפגש פרונטלי. 


×