פורומים
חן
האוניברסיטה העברית
קוב דאגלס

כאשר הפונקציה היא קוב דאגלס שמקיימת תק"ל- הכפלת מלאי ההון גורמת לגידול באותו שיעור בסך התשלומים להון ובסך התשלומים לעבודה.


לא הבנתי למה זה גדל באותו שיעור? זה לא גדל לפי אלפא ובטא? (למה בהכרח אם סך התשלום לעבודה גדל ב30% אז גם סך התשלום להון גדל ב30% - זה לא אמור להשלים ביחד ל100%?)


ניר חן
אריאל סגל

היי חן,

מכיוון שהתשלום להון והתשלום לעבודה תמיד שווים יחד ל-100% מהתוצר, שיעור השינוי בכל אחד מהם חייב להיות שווה.

לדוגמא, אם שיעור התשלום להון הוא 70% מהתוצר ושיעור התשלום לעבודה הוא 30% מהתוצר, והתוצר שווה ל-100, זה אומר שהתשלום להון הוא 70 והתשלום לעבודה הוא 30.
אם התוצר יגדל ב-50% ל-150, התשלום להון גדל ל-105 (גידול של 50%) והתשלום לעבודה ל-45 (גידול של 50%). הם עדיין יהוו 70% ו-30% מהתוצר בהתאמה, אבל הם השתנו באותו שיעור. 


×