פורומים
ראשיפורום כלכלהכלכלת מענקים
זוהר
אוניברסיטת חיפה
כלכלת מענקים

בתרגיל 3 בתרגול כלכלת מענקים אתה אומר שבכלכלת מענקים הפרטים צורכים את כל מה שלרשותם ולכן C1=C2=100
אם ככה למה קווי התקציב כוללים חסכון? לא ייתכן שאני אצרוך 50 בתקופה ראשונה ו150 בתקופה שניה ועדיין אצרוך את כל שלרשותי? 


ניר חן
הטכניון

היי זוהר,


את צריכה לעשות הפרדה בין הסתכלות מנקודת מבטו של פרט בודד לבין הסתכלות על שיווי משקל. 
מנקודת מבטו של פרט בודד, הוא יכול לחסוך. ולכן החיסכון מופיע בקו התקציב.

אבל.. כאשר אנחנו מסתכלים על כל המשק יחדיו, מכיוון שכל הפרטים זהים ואי אפשר להעביר הכנסות מתקופה לתקופה, זה לא ייתכן שמישהו אחד ילווה למישהו אחר. ולכן בשיווי משקל החיסכון שווה לאפס. 


×