פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלת מוח חריף - פונקציית תצרוכת פרטית
ירדן
האוניברסיטה העברית
שאלת מוח חריף - פונקציית תצרוכת פרטית

האם ניתן במקום לחשב ממוצע משוקלל,


לפרק את פונקציית התצרוכת ל- 4 משפחות בנפרד


כאשר במשפחה מסוג B להציב : Yd2 =  3* Yd1. (כך מתקבל למעשה MPc חדש שהוא פי 3 מהקודם)


 ואז לסכום את כל ארבעת ה-MPc  ולחלק ב- 4?


ניר חן
הטכניון

זה בדיוק לעשות ממוצע משוקלל (לתת משקולת שגדולה פי 3 למשפחה B ואז לחלק הכל)


×