פורומים
ראשיפורום כלכלההשפעת ההתערבות על הרווחה במשק
אייל
הטכניון
השפעת ההתערבות על הרווחה במשק

אשמח להסבר לגבי האופן בו חושב עודף הצרכן ועודף היצרן במקרה המתואר בגרף מהשיעור. 


לפי הגדרה - עודף היצרן הוא השטח הכלוא בין עקומת ההיצע לבין מחיר המוצר. אם עקומת ההיצע זזה בעקבות מתן הסובסידיה, למה בתרשים אתה עדיין מתייחס לשטח ביחס לעקומת ההיצע המקורית (כלומר לפני מתן הסובסידיה)? 


יכול להיות שפשוט חסרה לי ההבנה הכללית איך מחשבים נכון את העודף ליצרן והעודף לצרכן במקרה בו יש התערבות ממשלתית. 


תודה רבה. 


ניר חן
הטכניון

היי אייל,

הגרף מתאר את השינוי בעודף היצרן ובעודף הצרכן. השטח האדום מתאר את השינוי בעודף היצרן והשטח הירוק את השינוי בעודף הצרכן.

לגבי לאיזה עקומה להתייחס: אתה יכול להתייחס לעקומה המקורית ולהשתמש במחיר ליצרן או לחלופין להשתמש בעקומה החדשה (האדומה) הכוללת את הסובסידיה אבל אז עליך להשתמש במחיר לצרכן. מכיוון שהעקומות מקבילות וההפרש האנכי ביניהן זה הסובסידיה, זה יוצא בדיוק אותו שטח. 


אייל
הטכניון

תודה על התשובה.


הבנתי שהשטחים המסומנים מתארים את השינוי בעודף היצרן ובעודף הצרכן.


אני עדיין לא מצליח להבין את הכוונה שלך - ראשית, למה אם אני רוצה לחשב את עודף היצרן ביחס לעקומת ההיצע החדשה (האדומה), אני צריך להשתמש במחיר לצרכן? ההגיון אומר שעודף היצרן הוא ההפרש בין המחיר שהיצרנים מוכנים לקבל לבין מה שהם מקבלים בפועל. מה שהם מקבלים בפועל זה את המחיר ליצרן.


ניסיתי לסמן את עודף היצרן לפי ההדרכה שלך, אבל גם אז לא הצלחתי להבין את ההקבלה לשטחים שסימנת אצלך. השטחים יוצאים לא חופפים לעודף היצרן המקורי ולא ניתן לדעת מה קורה לעודף היצרן. 


הוספתי את הסימון שלי על הגרף בצבע כחול.


תודה 


ניר חן
הטכניון

היי אייל,

נניח שהממשלה נתנה ליצרנים סובסידיה של 20 ש"ח על כל יחידה מיוצרת.

אתה יכול להסתכל על זה בשתי דרכים שונות (ומקבילות): ירידה של 20 ש"ח בעלות השולית של כל יחידה או עלייה של 20 ש"ח במחיר שהיצרן מקבל על כל יחידה.

בדרך הראשונה: העלות השולית יורדת ב-20 ולכן עקומת ההיצע יורדת למטה ב-20 (העקומה האדומה).
היצרנים מקבלים את המחיר לצרכן ולכן עודף היצרן החדש זה השטח הכלוא בין העקומה האדומה לבין המחיר לצרכן.

זה מה שניסית לשרטט בציור אבל לא שירטטת את זה מדויק: אתה צריך להמשיך את העקומה האדומה מתחת לציר ה-X (לרביע הרביעי) ולכלול את כל השטח הכלוא בין העקומה האדומה לבין המחיר לצרכן.

בדרך השנייה: העלות השולית לא משתנה (נשארים עם העקומה השחורה) אבל המחיר שהיצרנים מקבלים עולה ב-20. לכן היצרנים מקבלים את המחיר לצרכן + 20 = מחיר ליצרן. 
לכן במקרה הזה עודף היצרן החדש זה השטח הכלוא בין עקומת ההיצע (השחורה) לבין המחיר ליצרן.

אם תשרטט את השטח בדרך הראשונה בצורה מדויקת כפי שהסברתי, השטחים אמורים לצאת שווים, שכן ההפרש האנכי בין העקומות שווה להפרש האנכי בין המחיר ליצרן למחיר לצרכן.


אני נוהג להשתמש בדרך השנייה כי אז קל להשוות את עודף היצרן החדש לעודף היצרן המקורי. מקווה שהבנת.


×