פורומים
ראשיפורום כלכלהגמישות הביקוש שאלה 6
סיגל
הטכניון
גמישות הביקוש שאלה 6

היי,


אמרת שאם ההכנסה הוכפלה פי 2, גם כמות הסנדוויצ'ים צריכה לגדול פי 2.


למה חייב להישמר יחס קבוע בין הגידול בהכנסה לבין הגידול בסנדוויצ'ים?


 


תודה,


סיגל


ניר חן
הטכניון

היי סיגל,


אם גמישות ההכנסה הייתה שווה ל-1, היה יחס קבוע בין הכנסת הצרכן לבין כמות הסנדוויצים. מכיוון שזה לא נכון לפי נתוני השאלה, גמישות ההכנסה בהכרח לא שווה ל-1. 


×