פורומים
ראשיפורום כלכלהאקונומטריקה - כיוון הטיה
רוי
האוניברסיטה העברית
אקונומטריקה - כיוון הטיה

אהלן,


מתי אני משתמש ב:E


bj + cov(x,u)/var(x)= (E(BJ


ומתי אני משתמש ב:


(b1 + b2*cov(x1,x2)/var(x1


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי רוי,

הראשונה היא תוחלת האומד כאשר המסביר מתואם עם ההפרעה (U) והשנייה היא כאשר המסביר מתואם עם משתנה רלוונטי שהושמט מהמודל.
בכל מקרה, שתי הנוסחאות מתארות תוחלת ואף אחד לא יבקש ממך לחשב את התוחלת במבחן.


×