פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 3-שאלה מספר 8-תרגילים נוספים(רמה קשה)
סמא
אוניברסיטת חיפה
פרק 3-שאלה מספר 8-תרגילים נוספים(רמה קשה)

לא הצלחתי להבין את הרציונל, האם ניתן לקבל הסבר אחר?!


או דוגמא מספרית.


ניר חן
הטכניון

היי סמא,

אומרים בשאלה שהמשק נמצא בשיווי משקל של תעסוקה מלאה והביקוש להשקעות ירד ב-100.
אם הביקוש להשקעות ירד ב-100, זה אומר שגם הביקוש לתוצר ירד ב-100.
אם אנחנו רוצים לחוזר לתעסוקה מלאה כפי שהיה בהתחלה, עלינו להגדיל מחדש את הביקוש לתוצר ב-100 (לדוגמא, גידול של 100 ב-G) , כי הביקוש להשקעות קטן ב-100.

הפער הדיפלציוני זה כמה אנחנו צריכים להגדיל את הביקוש לתוצר בשביל להגיע לתוצר תעסוקה מלאהולכן הפער הדיפלציוני שווה ל-100.


×