פורומים
ראשיפורום כלכלהחשבונאות לאומית
נוה
אוניברסיטת חיפה
חשבונאות לאומית

שאלה שנתקלתי במבחן מתשע"א מועד ב'-


 


במשק בעל מבנה הכנסות טיפוסי, עלתה כמות הון באחוז אחד וכוח העבודה בשלושה אחוזים. אם הפריון הכולל, אזי התוצר גדל (בקירוב) ב:


א- אין מספיק מידע


ב- 1%


ג- 2%


ד- 3%.


 


לפי תשובות המבחן- סטודנט שהקיף תשובה ג' קיבל את מלוא הנקודות.


אולם, לפי משוואת החשבונאות הלאומית- לא חסר לנו את אלפא L או אלפא K (למרות ההנחה שהם שווים ביחד 1)?


 


תודה.


ניר חן
הטכניון

היי נוה,

אם לא אומרים לך כלום, את מניחה ש- 


×