פורומים
ראשיפורום כלכלהתורת המחירים ב' - חלק שלישי
דניאל
האוניברסיטה העברית
תורת המחירים ב' - חלק שלישי

שוב שלום,


מה שלומכם?


ברשותכם, יש לי מספר שאלות:


1.) חלק שלישי, מונופול, תזכורת על מונופול לא מפלה, דקה 03:35: שיווי משקל של מונופול הוא לא יעיל פארטו. למה זה? האם אפשר להגדיל את התועלת של הצרכנים \ הממשלה \ אחד הסוכנים האחרים בכלכלה מבלי לפגוע בתועלת של המונופול?


2.) חלק שלישי, מונופול, מונופול מפלה מדרגה שלישית: מה קורה אם אין שילוב X1 ו – X2 המקיים MR1=MC=MR2? במקרה הזה המונופול מייצר בשילוב שבו אחד מה – MRים גדול מה – MC?


ומה לגבי מונופול לא-מפלה שבו MR ו – MC לא נחתכים (למשל, בעקבות עקומת ביקוש המחולקת לתחומים)? גם שם יכול להיות שהמונופול ייצר בנקודה שבה MR > MC, כי אין נקודה שבה MR = MC?


3.) חלק שלישי, מונופול, מונופול מפלה מדרגה שלישית, דקה 07:30: הדוגמה שנתת עם MC יורד, רלוונטית לכל סוג של מונופול, נכון? כלומר, השיקול של "MC צריך להיות מתון יותר מ-MR" הוא שיקול שרלוונטי גם למונופול לא-מפלה, ולא רק למונופול מפלה מדרגה שלישית. אני צודק? כנ"ל לגבי תנאי סדר שלישי של רווחים חיוביים (או שווים לאפס). הוא תקף לכל סוגי המונופול, נכון?


4.) חלק שלישי, מונופול, מונופול מפלה מדרגה שלישית, דקה 06:30: תנאי הסדר השני במונופול הוא ש – MC עולה ממש, או שהשיפוע של MC גדול יותר מהשיפוע של MR?


המון תודה!


דניאל


ניר חן
הטכניון

היי דניאל,

1) כן. אם היה שיווי משקל תחרותי סך הרווחה במשק הייתה גדולה יותר (תיזכר במבוא לכלכלה א'). במקרה הזה היית יכול "לחלק את העוגה" באופן כזה שכל הצדדים ירוויחו ע"י הטלת/נתינת מס אוטונומי לצדדים.

2) אתחיל מהשאלה השנייה: זה מאוד תלוי איך זה נראה. אם MR תמיד גדול מ-MC, הוא ייצר כמות אינסופית.
אם MR בהתחלה גדול מ-MC ואז קטן ממנו, אך לא פוגש אותו (בגלל "קפיצה" או אי רציפות"), אז צריך לבדוק את שתי הנקודות הקרובות ביותר למפגש (מכל צד) ואז לבדוק איפה הרווח גדול יותר.

לגבי השאלה הראשונה: כנ"ל אם אין שיוויון בין אחד ה-MRים ל-MC. אם אין שיוויון בין ה-MRים אז כנראה שהפתרון הוא פתרון קצה בו המונופול לא מוכר לאחד השווקים (או מוכר אינסוף לשוק מסוים). שוב, תלוי איך זה נראה. 

3) תנאי הסדר השני (MC מתון יותר מ-MR) רלוונטי למונופול לא מפלה ומפלה מדרגה שלישית. במקרה של מונופול מפלה מדרגה ראשונה, MC אמור להיות מתון יותר מעקומת הביקוש.

לגבי תנאי הסדר השלישי רווח לא שלילי - זה נכון לכל פירמה בעולם, ולא רק למונופול :)

4) ש-MC בעל שיפוע חיובי יותר מכל אחד מה-MRים.


×