פורומים
ראשיפורום כלכלהמאזן תשלומים והשקעה
דרור
אוניברסיטת חיפה
מאזן תשלומים והשקעה

שלום ניר, 


1. במאזן התשלומים, היכן נכנס החזר של ההלוואה (לא כולל הריבית)?


תחת העברה חד צדדית?


2. מה זה המושג "השקעה מתכוננת"? כשבמקשים מאיתנו למצוא אותו לעומת ההשקעה בפועל. (בלי קשר להשקעה של המשק/במשק)


3. אם התוצר הלאומי קטן מסך הצריכה הפרטית והציבורית איך זה קשור לעובדה שההשקעה הנקייה במשק קטנה מעודף היבוא?


תודה רבה


דרור


ניר חן
הטכניון

היי דרור,


מתנצל על התגובה המאוחרת. לגבי שאלותיך:

1) החזר הלוואה מופיע בסימן שלילי בחשבון ההון, בצד הזכות, תחת "הלוואות מחו"ל". לדוגמא, אם המשק החזיר 200 דולר אז יופיע "מינוס 200".

2) ההשקעה בפועל תמיד שווה לחיסכון בפועל (דו"ח היווי הון).  כמו כן, בשיווי משקל החיסכון בפועל תמיד שווה לחיסכון המתוכנן. מכאן, שבשיווי משקל, שלושת הגדלים הללו שווים. השוני הוא בהשקעה המתוכננת
אם ההשקעה המתוכננת גדולה מהחיסכון המתוכנן זה אומר שיש פער אינפלציוני ולכן המחירים יעלו עד אשר ההשקעה המתוכננת תחזור להיות שווה לחיסכון המתוכנן (ומכאן להיפך, בפער דיפלציוני ההשקעה המתוכננת קטנה מהחיסכון המתוכנן).

רק כאשר מתקיים שיווי משקל בתעסוקה מלאה ההשקעה המתוכננת שווה לחיסכון המתוכנן ומכאן היא גם שווה להשקעה בפועל.

3) אם התוצר המקומי (לא הלאומי) קטן מ-C ומ-G יחדיו, אזי מדו"ח מקורות ושימושים אתה מקבל ש- I+Ex-Im הוא שלילי. אתה לא יכול להסיק על הקשר בין ההשקעה הנקייה לעודף הייבוא, לכן מה שרשמת לא נכון. 


×