פורומים
ראשיפורום כלכלהחלק שישי, שאלה מספר 1
דניאל
האוניברסיטה העברית
חלק שישי, שאלה מספר 1

סעיף ב': מה אם GG זזה ימינה ולמעלה עד שכבר אין שיווי משקל? במקרה כזה אין מצב עמיד. 


ניר חן
הטכניון

היי דניאל,


מסכים. אבל הנחת הבסיס היא שקיים מצב עמיד אלא אם רשום אחרת בשאלה. זאת הייתה כוונת המשורר בשאלה. 


×