פורומים
ראשיפורום כלכלהחלק שישי, שאלה מספר 1
דניאל
האוניברסיטה העברית
חלק שישי, שאלה מספר 1

סעיף ב': מה אם GG זזה ימינה ולמעלה עד שכבר אין שיווי משקל? במקרה כזה אין מצב עמיד. 


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי דניאל,


מסכים. אבל הנחת הבסיס היא שקיים מצב עמיד אלא אם רשום אחרת בשאלה. זאת הייתה כוונת המשורר בשאלה. 


×