פורומים
ראשיפורום כלכלהפונקציית התצרוכת הפרטית
נתן
אוניברסיטת בר-אילן
פונקציית התצרוכת הפרטית

לגבי שאלה מספר 6. למה הממוצע המשוכלל של הנש"צ מחושב בהתאם להכנסה המצרפית ולא כמממוצע משוכלל של הנש"צ עצמו 3x0.4 + 0.9)/4)?


ניר חן
הטכניון

היי נתן,


כי אתה חייב לקחת בחשבון את העובדה שגידול של שקל אחד בהכנסה הלאומית לא מתחלק שווה בשווה בין המשפחות אלא משפחה B מקבלת נתח גדול יותר.
במקרה הזה גידול של 1 בהכנסה הלאומית לא יגרום לכך שההכנסה של כל משפחה תגדל ב-25 אגורות (1/4) אלא משפחה B תקבל 50 אגורות וכל משפחה מסוג A תקבל 1/6. 


×