פורומים
ראשיפורום כלכלהמאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
איתי
האוניברסיטה העברית
מאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
שאלה רק להיות בטוח.

גרעון בחשבון השוטף נרשם בחובה (עודף בזכות)
ועודף בחשבון ההון זה גם חובה? (גרעון כזכות)

תודה
איתי
האוניברסיטה העברית
טוב נראה לי שטעיתי

עודף משמע זכות
וגרעון זה חובה

....זה מוזר למי שלומד חשבונאות

×