פורומים
ראשיפורום כלכלהעלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
נועה
אוניברסיטת בן-גוריון
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי

חלק שלישי במבוא לכלכלה.


במהלך השיעור נאמר כמה פעמים שלא מייצרים כאשר העלות השולית יורדת או התפוקה השולית עולה אבל בשאלה מספר 3 בסוף השיעור נתון שהרווח של הפירמה הוא 200 ובשאלה נאמר שמייצרים מQ=0, כלומר- כאשר mc עקומת ההיצע יורדת. אז רציתי להבין מתי כן מייצרים כשהיא יורדת ומתי לא


ניר חן
הטכניון

היי נועה,


נראה לי שהתבלבלת בסימונים. כאשר אני אומר שהפירמה תייצר כמות של  יחידות, הכוונה היא לא ל- 
האפס במקרה הזה מסמל אינדקס.. כלומר  זה מספר חיובי ממש שגדול מאפס (לדוגמא 5 יחידות). 


נועה
אוניברסיטת בן-גוריון

אני יודעת, לא זו הכוונה שלי. אנסה לשאול ולנסח את השאלה טוב יותר. בשיעור מודגש המשפט ומדובר עליו מספר פעמים- לא מייצרים כאשר mc יורדת. בשאלה 3 כשהשטח שווה 200 נאמר במפורש שכן מיוצרות כל היחידות מההתחלה וזה מה שלא מובן לי, כי אלו שני דברים שסותרים אחד את השני- כי אם מיוצרות כל היחידות זה אומר שיש יחידות שמיוצרות גם כשmc יורדת


ניר חן
הטכניון

היי נועה,


אין כאן שום סתירה. כאשר אומרים שהפירמה לא תייצר בתחום שבו MC יורדת, הכוונה היא שהפירמה לא תעצור בכמות שעבורה מתקיים ש-MC יורדת.

זה ברור שאם הפירמה רוצה לייצר  יחידות (לדוגמא 10 יחידות), אז היא חייבת לייצר את כל היחידות שלפני. אי אפשר לייצר את היחידה העשירית מבלי לייצר את היחידה הראשונה, השנייה , השלישית וכך הלאה..

כאשר היא מייצרת  מתקיים שהעלות השולית עולה ולכן זה בסדר. 


×