פורומים
ראשיפורום כלכלהעלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
נועה
אוניברסיטת בן-גוריון
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי

חלק שלישי במבוא לכלכלה.


במהלך השיעור נאמר כמה פעמים שלא מייצרים כאשר העלות השולית יורדת או התפוקה השולית עולה אבל בשאלה מספר 3 בסוף השיעור נתון שהרווח של הפירמה הוא 200 ובשאלה נאמר שמייצרים מQ=0, כלומר- כאשר mc עקומת ההיצע יורדת. אז רציתי להבין מתי כן מייצרים כשהיא יורדת ומתי לא


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי נועה,


נראה לי שהתבלבלת בסימונים. כאשר אני אומר שהפירמה תייצר כמות של  יחידות, הכוונה היא לא ל- 
האפס במקרה הזה מסמל אינדקס.. כלומר  זה מספר חיובי ממש שגדול מאפס (לדוגמא 5 יחידות). 


נועה
אוניברסיטת בן-גוריון

אני יודעת, לא זו הכוונה שלי. אנסה לשאול ולנסח את השאלה טוב יותר. בשיעור מודגש המשפט ומדובר עליו מספר פעמים- לא מייצרים כאשר mc יורדת. בשאלה 3 כשהשטח שווה 200 נאמר במפורש שכן מיוצרות כל היחידות מההתחלה וזה מה שלא מובן לי, כי אלו שני דברים שסותרים אחד את השני- כי אם מיוצרות כל היחידות זה אומר שיש יחידות שמיוצרות גם כשmc יורדת


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי נועה,


אין כאן שום סתירה. כאשר אומרים שהפירמה לא תייצר בתחום שבו MC יורדת, הכוונה היא שהפירמה לא תעצור בכמות שעבורה מתקיים ש-MC יורדת.

זה ברור שאם הפירמה רוצה לייצר  יחידות (לדוגמא 10 יחידות), אז היא חייבת לייצר את כל היחידות שלפני. אי אפשר לייצר את היחידה העשירית מבלי לייצר את היחידה הראשונה, השנייה , השלישית וכך הלאה..

כאשר היא מייצרת  מתקיים שהעלות השולית עולה ולכן זה בסדר. 


×