פורומים
ראשיפורום כלכלהאיפה ניתן למצוא באתר את הפתרונות לחוברות התרגילים של השיעורים במבוא ב?
ארטיום
אוניברסיטת חיפה
איפה ניתן למצוא באתר את הפתרונות לחוברות התרגילים של השיעורים במבוא ב?

ניר חן
הטכניון
היי ארטיום,

הפתרונות נמצאים באותו שיעור, אלא אם יש תרגול נוסף ואז הם מופיעים בסרטון של התרגול הנוסף.

×