פורומים
ראשיפורום כלכלהמאקרו א - ציפיות במשק פתוח
שני
האוניברסיטה העברית
מאקרו א - ציפיות במשק פתוח

היי ניר,


איך ציפיות לפיחות בעקבות גידול בגרעון הסחר יכולות להשפיע על המשק בשע"ח קבוע? לכאורה אם הייבוא גדל אז הבנק המרכזי יעשה עירוי חיצוני חיובי כדי לשמור על גובה שע"ח הנומינלי, אבל למדיניות מוניטרית לא אמורה להיות משמעות בשע"ח קבוע.


תודה רבה,


 


ניר חן
הטכניון

היי שני,


מזכיר לך ממבוא למאקרו שמשקילות הריבית העולמית אנחנו מקבלים:כלומר הריבית המקומית שווה לריבית העולמית + הציפיות לפיחות. מכאן שציפיות לפיחות מעלות את עקומת CM למעלה כך שהריבית במשק תהיה שווה לריבית העולמית + הציפיות לפיחות.
מכיוון שמדובר במשק עם שע"ח קבוע, עקומת LM תתאים את עצמה לריבית העולמית (תזוז שמאלה-למעלה) כי הבנק המרכזי יצטרך למכור מט"ח בשביל לשמר את שע"ח הנומינלי.


×