פורומים
ראשיפורום כלכלההיחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר
אלעד
אוניברסיטת בר-אילן
היחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר

היי ניר,


בהרצאה על "עלויות היצרן ועקומות ההיצע" התייחסת לקשר שבין עלויות לתפוקות. בין היתר הצגת את הקשר MC=W/MPL.
אך, במספר שיעורים הוזכרה אצלנו נוסחה נוספת MC=MPLy/MPLx=Px/Py


רציתי לדעת את היחס בין הנוסחאות? ובכלל הסבר קצר על הנוסחה השנייה. (שלך הובהרה היטב).

תודה


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי אלעד,


הנוסחה שאתה הזכרת בכלל לקוחה מנושא אחר שזה עקומת התמורה והיא מדברת על העלות האלטרנטיבית השולית של X.

בשיעור על עקומת התמורה אני רשמתי אותה באופן הבא:  

זה לא קשור לנושא של עלויות היצרן. 


×