פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
ליאור
אוניברסיטת חיפה
מודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
האם במצב מתמיד יוצא שחצי ממנו בעצם מצטמצם?! (ראה קובץ שצירפתי..)
ניר חן
הטכניון
אתה צריך להפנות את השאלה הזאת לברוך.
היא לא קשורה לאתר.
נמרוד
אוניברסיטת חיפה
נראה לי שכן - הצריכה במצב מתמיד שווה בכל התקופות

×