פורומים
ראשיפורום כלכלהאקונומטריקה - משתני פאנל
שקד
האוניברסיטה העברית
אקונומטריקה - משתני פאנל

היי ניר, 


בשאלה 2 בנושא נתוני פאנל, בסעיף האחרון (י') אנו נשאלים האם לאור תוצאות הפלטים, הטענה שגברים נשואים הלכו לבתי ספר איכותיים יותר נכונה. אני מבין מדוע איכות בית הספר היא הפרעה שאינה משתנה על פני זמן, ושהעובדה שברגרסיית FE השפעת הנישואים על השכר יורדת מרמזת על קשר בין הדברים. עם זאת, ברגרסיה 1 אנחנו רואים שיש מתאם שלילי בין האומד לשנות חינוך ובין האומד למשתנה הדמי נישואים. האם מתאם זה לא עשוי לרמז שיהיה גם קשר שלילי בין איכות בתי הספר למשתנה הדמי נישואים? 


ניר חן
הטכניון

היי שקד,


אין שום קשר. האומד לשנות חינוך מתאר את ההשפעה של שנות החינוך על המשתנה המוסבר, קרי, שכר. כנ"ל, האומד לנישואים. אתה לא יכול להסיק משהו מהמתאם השלישי ביניהם. 


×