פורומים
ראשיפורום כלכלהשער ריבית במודל סולו
שרון
אוניברסיטת חיפה
שער ריבית במודל סולו
במבחני העבר שמתי לב להרבה שאלות בנוגע לשער הריבית במודל סולו, דבר שלא הוזכר באתר.
אשמח לדעת איך הוא נקבע במודל, תודה.

ניר חן
הטכניון
לא עסקתם הזה במסגרת הקורס הזה.

אבל באופן כללי:
אם r=n, אנחנו נמצאים על כלל הזהב.

אם rn אנחנו משמאל לכלל הזהב (עודף תצרוכת)

×