פורומים
ראשיפורום כלכלהאנדוגניות
אלייט
האוניברסיטה העברית
אנדוגניות

1. בחלק של אנדוגניות , שאלה 1 סעיף ו. הטענה שלך לכך שזה לא נכון זה כי אי אפשר לקשור בין האוכלוסיה לבין מה שנקבל במדגם. האם זה תמיד ככה? או שסיבה נוספת לכך שזו בטוח התשובה לשאלה הזו זה כי MLR4 לא מתקיים בשאלה הנתונה ולכן האומדים לא מקיימים את שלושת התכונות שלהם וגם בגלל הסיבה הזו סיכוי לא רע שנקבל אומד שהוא שלילי ולאוו דוקא חיובי ולכן התשובה באמת לא נכונה.2. באותו נושא שאלה 3. הנתון הארוך לגבי כל הcov השונים- זה רלוונטי לשני הסעיפים הראשונים? ובאופן כללי זה שנתון ששתי ההפרעות אינם מתואמים מה זה אומר? ומה ההשלכות לכך אם אין הנתון הזה?


 


תודה רבה.


ניר חן
הטכניון

היי אלייט,

1) גם אם כל ההנחות MLR1-MLR6 היו מתקיימות, עדיין התשובה הייתה לא נכון.
אתה צריך לזכור שמדגם הוא מקרי וייתכן בהחלט שלחוקר יהיה "מזל רע" והמדגם שלו לא ייצג את האוכלוסייה. לכן גם אם קיים קשר חיובי בין X ל-Y באוכלוסייה (נגיד קשר בין צפייה בסטאדיס לציון במבחן), עדיין יש סיכוי שבמדגם מקרי אתה תקבל קשר שלילי (לדוגמא תעשה מדגם של 3 סטודנטים שיראה קשר שלילי בין צפייה בסטאדיס לציון במבחן למרות שבמציאות הוא חיובי).

2) כל הנתונים לגבי ה-Cov נועדו להראות ששאר המשתנים הם אקסוגניים. אם זה לא היה מתקיים, לא היית יכול לפתור את התרגיל.
לגבי ה-Cov בין ההפרעות - אם זה לא היה שווה לאפס, לא היית יכול לפתור את המשוואות האנדוגניות באמצעות השיטה שלמדנו כי עדיין הייתה מתקיימת אנדוגניות במודל.


×