פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינס במשק פתוח
ראמי
אוניברסיטת חיפה
מודל קיינס במשק פתוח
שלום
בשיעור קינס במשק פתוח בתעסוקה מלאה הרחבה מוניטרית לא השפיעה על גדלים ריאלים (ניטראליות הכסף) כי שער החליפין היה נייד ??
אם שער החליפין היה קבוע אז יהיה שינויים בדוח מקורות ושימושים(כלומר C I והגרעון)??????
ראמי
אוניברסיטת חיפה
ניר רוצה תשובה דחוף
אם מישהו יכול לעזור ??
ניר חן
הטכניון
כן,
במקרה כזה גידול בהשקעה היה דוחק החוצה את עודף הייצוא.
אבל אתם לא אמורים לדעת בקורס בחיפה מדיניות במשק עם שע"ח קבוע.

×