פורומים
ראשיפורום כלכלהשינוי בהון לעובד - מודל סולו
נתנאל
האוניברסיטה העברית
שינוי בהון לעובד - מודל סולו

שלום.


בשאלה ממבחן שפתרת בוידאו לאחר השיעורים על שינוי בפחת ושינוי במספר העובדים, ציינת שאם הפחת יורד בשיעור מסויים (2%-) וכמות העובדים עולה באותו שיעור (+2%) אז ההון לעובד לא משתנה.


לא הבנתי למה זה מתקיים. אם נגיד מצב שבו הפחת הוא 100, והכמות עובדים היא 1000, אז הפחת החדש יהיה 98 והכמות עובדים תהיה 1020. והסכימה שלהם תעלה.


תודה!


נדב
האוניברסיטה העברית

אני גם הסתבכתי עם זה בהתחלה. הכוונה היא לא לאחוז השינוי בשיעורים, אלא הכוונה היא שאם n היה שווה 20% אז עכשיו הוא 22% ואם d היה 20% אז עכשיו הוא 22% (0.20+0.20=0.22+0.18)


ניר חן
אריאל סגל

כפי שנדב רשם,  ו- הם פרמטרים באחוזים ומתארים שיעור. n לא יכול להיות שווה ל-"1000 עובדים" אלא למספר באחוזים. כנ"ל שיעור הפחת.


×