פורומים
ראשיפורום כלכלהגמישות הביקוש
עדן
הטכניון
גמישות הביקוש

בהרצאה הראשונה בתרגיל מס' 4 הייתה שאלה שצריך לסמן את התשובות הנכונות.

אחת מהטענות הייתה
"גמישות הביקוש (בערכה המוחלט) של לירן גדולה יותר מאשר של מייקל."

וקודם מוקדם יותר בהרצאה אמרו שגמישות הביקוש הינה תכונה נקודתית.
מה צריך להניח בכזה שלב? על איזה נקודה מדברים שאלה?


ניר חן
הטכניון

היי עדן,


הכוונה בנקודה שבה הצרכנים צורכים. ספציפית בשאלה הזאת שני הצרכנים צורכים אותה כמות ולכן שני הצרכים צורכים באותה נקודה על גבי הגרף.


×