פורומים
ראשיפורום כלכלההנחות מודל CIA
אופיר
אוניברסיטת חיפה
הנחות מודל CIA
1.במגבלת הנכסים, הכנסות הפרטים מעבודה הן בעבור כמה שבחר לעבוד בתק' קודמת?
2.המקור היחיד לצריכה בזמן T הוא כמות המזומן שהפרט בוחר "לרכוש" בתק' T-1?
3.הבנתי מברוך שאסור להציב מגבלה אחת בשניה, האם המקרה בו הריבית חיובית ממש הוא חריגה אשר מאפשרת את ההצבה הנ"ל?

4.לגבי פונקצית ייצור קוב דאגלס- הרווח תמיד חיובי ממש כי העקומות שוות הרווח של הפירמות לעולם אינן חותכות את הצירים ולכן ערך התפוקה השולית לעולם אינו מתאפס?
כיצד זה מקטין את המכפיל של הממשלה? אני מסתכל על שקופית 42 במצגת של ברוך ומנסה להבין כיצד צריך להחליף את a הלינארי במכפיל, אודה לך לקצת פרשנות..
ניר חן
אריאל סגל
היי אופיר,

1) במצגת של ברוך, ההנחה היא שההכנסות מהעבודה מתקבלות באותה תקופה.
2) כן
3) כן
4) הרווח תמיד חיובי בשיווי משקל מתקיים MPL=W, כלומר הפירמה לא מרוויחה/מפסידה על העובד האחרון, אבל על כל העובדים הקודמים היא מרוויחה.
5) במקום הפונקציה הליניארית ah צריך להציב קוב דאגלס.
יעל
אוניברסיטת חיפה
היי אופיר,

ברוך אמר בפירוש בהרצאה שמקבלים את השכר בתקופה הנוכחית אבל אפשר להשתמש בה רק בתקופה הבאה.

×