פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מפרק 5
רחל
אוניברסיטת תל אביב
שאלה מפרק 5
ממשלת ישראל נתנה סיוע הומניטרי בצורה של משלוח מזון ותרופות לנפגעי הרעש בבוליביה. הסיוע מומן מתקציב הממשלה. עסקה זו:

א. תרשם במאזן התשלומים של ישראל כגידול בגירעון בחשבון השוטף.
ב. תרשם במאזן התשלומים של בוליביה כגידול בגירעון במאזן המסחרי.
ג. תרשם בדו"ח היוון הון של המשק כהגדלת ההשקעה בחו"ל.
ד. לא תרשם כלל במאזן התשלומים של בוליביה.
ה. תרשם במאזן התשלומים של ישראל כירידה ביתרות מט"ח של המשק .

בשיעור חמש אמרת שהסעיף של העברות חד צדדיות לחו"ל נכנס בחובה בחשבון השוטף, אז למה זה לא א'?
ניר חן
הטכניון
היי,
רשום שהמשלוח מומן מתקציב הממשלה - קרי, לא נעשה פה שימוש במטבע חוץ.
להזכירך, מאזן התשלומים מתאר את כל העסקאות במטבע חוץ שנעשו במשק.
יתרות מטבע החוץ של המשק לא משתנות ולכן זה לא אמור להירשם כגירעון בחשבון השוטף.

×