פורומים
ראשיפורום כלכלהערך מוסף והכנסה נובעת
יובל
הטכניון
ערך מוסף והכנסה נובעת

היי ניר,


לפי הרצאה 7 במבוא לכלכלה ערך מוסף של פירמה\ממשלה שווה להכנסה הנובעת שלה. בנוסף נאמר בנפרד אחד מהשני שסכום הערכים המוספים של הפירמות ועוד הערך המוסף של הממשלה שווה ל-GDP ושסכום ההכנסות הנובעות של הפירמות ועוד ההכנסה הנובעת של הממשלה שווה ל-NNP. לפי שני הנתונים האלה GDP=NNP. אני מפספס משהו?


ניר חן
הטכניון

היי יובל,


 


כן. יש הבדל בין הכנסה לאומית (סכום ההכנסות הנובעות של כל הפירמות בבעלות ישראלית + הממשלה) אשר שווה לתל"ן לבין הכנסה מקומית (סכום ההכנסות הנובעת של כל הפירמות המקומיות הרשומות בתחומי מדינת ישראל + הממשלה) אשר שווה לתמ"ן.

במסגרת הקורס בטכניון אתה לא צריך להכיר את הניואנסים הללו. 


×