מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 37% הנחה על כל השיעורים - ₪499 לרכישת כל הקורס במקום ₪800.

חלק ראשון

הכרה בסיסית של שוק ההון (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת מטרות הקורס, הכרה בסיסית של שוק ההון, שלבי המסחר, פקודות מסחר עיקריות, סוגי גרפים, מבנה מחירים עולה/יורד, גישות למסחר בשוק ההון וסוגי פוזיציות

חלק שני

רמות תמיכה והתנגדות וכניסה לעיסקאות

הוספה לסל: ₪100

רמות תמיכה והתנגדות, כניסה לעיסקה במבנה מחירים עולה ובמבנה מחירים יורד, כניסה לעיסקה בדשדוש, מעבר בין אינטרוולים

חלק שלישי

נרות היפוך לעלייה

הוספה לסל: ₪100

נר פטיש, תזמון עיסקה בנר פטיש, קביעת סטופלוס ויעדים בנר פטיש וניהול עסקה בשני יעדים

חלק רביעי

נרות היפוך לירידה

הוספה לסל: ₪100

נר השוטינג סטאר, תזמון עסקה בנר שוטינג סטאר, סטופלוס וקביעת יעדים בשוטינג סטאר

חלק חמישי

נר אינגלפינג

הוספה לסל: ₪100

נר אינגלפינג לעלייה, כניסה לעיסקה, סטופלוס וקביעת יעדים בנר אינגפלינג לעלייה, נר אינגפלינג לירידה, כניסה לעיסקה, סטופלוס וקביעת יעדים בנר אינגלפינג לירידה

חלק שישי

מחזורי מסחר ופערים

הוספה לסל: ₪100

מחזורי מסחר, פערים וסוגי פערים

חלק שביעי

תבניות היפוך

הוספה לסל: ₪100

תבנית תחתית כפולה (W) ותבנית פסגה כפולה (M)

חלק שמיני

סרגל פיבונאצ'י

הוספה לסל: ₪100

סרגל פיבונאצ'י, ניתוח מניות באמצעתו סרגל פיבונאצ'י, סרגל פיבונאצ'י בעסקאות שורט

חלק תשיעי

קווי מגמה

הוספה לסל: ₪100

הגדרת קווי מגמה, קווי מגמה כרמות תמיכה והתנגדות, סוגי מגמות, תזמון עיסקה מוקדם במגמת עלייה ובמגמת ירידה

staff-profile
מרצה הקורס
נטלי פורמן
מספר השיעורים: 8 שיעורים

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה