מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 60% הנחה על כל השיעורים - ₪199 לרכישת כל הקורס במקום ₪500.

חלק ראשון

הקדמה לקורס

לצפייה

הסבר על תכני הקורס והמבנה שלו

חלק שני

זירות, נכסים, ומידע לביצוע השקעה

הוספה לסל: ₪100

הזירות האפשריות להשקעה, תיאור קטגוריות הנכסים להשקעה, פלטפורמות לניתוח ולביצוע פעולות, מקורות אינפורמציה וסיווג החסכונות של המשקיע

חלק שלישי

תפיסות השקעה מקובלות ויסודות השיטה לניהול עצמאי

הוספה לסל: ₪100

תפיסת השוק "המשוכלל", הבנת הסיכון, המתודולוגיה הפונדמנטלית, המתודולוגיה הטכנית, שלושת עמודי שיטה בהשקעות ובנייה של שיטה אישית מתאימה

חלק רביעי

הכלים הטכניים לבחינת מצב הנכס

הוספה לסל: ₪100

רמות מחיר חשובות, אינדיקאטורים טכניים בחלון המחיר ואינדיקאטורים שאינם בחלון המחיר

חלק חמישי

תזמון עיסקאות

הוספה לסל: ₪100

תזמון כניסה לפוזיציות ותזמון יציאה מפוזיציות

חלק שישי

ניהול סיכונים, משמעת ביצוע, וסיכום

הוספה לסל: ₪100

ניהול סיכונים נכון, יצירת משמעת ביצוע נכונה וסיכום הקורס

מספר השיעורים: 5 שיעורים

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה