מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 52% הנחה על כל השיעורים - ₪1890 לרכישת כל הקורס במקום ₪4000.

חלק ראשון

מבוא ומונחים חשובים (שיעור חינם)

לצפייה

מי אנחנו ומה נלמד בקורס, מהי השקעה ומהי אינפלציה, מניות ובורסה, אג"חים והריבית במשק

58 דקות

חלק שני

עקרונות בהשקעות שחשוב להכיר

הוספה לסל: ₪500

מיתוסים ופיזור סיכונים, תשואות ותנודתיות של אפיקי השקעה, מה מסביר את תנודתיות האג"חים, ריבית דה ריבית, מיסים ואיך למזער אותם, השקעות מנוהלות ובחירה עצמאית של מניות

שעה ו-53 דקות

חלק שלישי

תכנון מותאם אישית

הוספה לסל: ₪500

ארבע הקטגוריות לבניית תמהיל התיק, הפלח הסולידי של התיק והסבר על כספים לפרישה

שעה ו-11 דקות

חלק רביעי

בניית תיק רווחי ויעיל

הוספה לסל: ₪500

סקירת מדדי מניות, חשיפה למט"ח, מוצרי השקעה מחקי מדד, קרנות ישראליות, קרנות אמריקאיות, קרנות איריות, בחירת אג"חים, מדדי אג"ח וקרנות אג"ח, סיכום ובניית התיק באקסל

שעה ו-47 דקות

חלק חמישי

מדריך פרקטי לפתיחת חשבון ורכישת ניירות ערך

הוספה לסל: ₪500

איפה ננהל חשבון מסחר בזול, איך רוכשים ניירות ערך, הדגמת רכישה במערכת המסחר וסיכום הפרק

56 דקות

חלק שישי

בניית תיק רווחי ויעיל

הוספה לסל: ₪500

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, אסטרטגיה להפקת המיטב מחשבונות החיסכון, צ'ק ליסט לביצוע, עצמאים ובעלי שליטה, ניהול אישי (IRA), העברת קרן ההשתלמות לניהול אישי, סיכום ניהול אישי וסיכום הפרק

3 שעות ודקה אחת

חלק שביעי

שכלול החיסכון הפנסיוני

הוספה לסל: ₪500

השוואת חיסכון הוני מול קצבתי, מקיפה מול משלימה, מקיפה מול ניהול אישי, סיכום האפשרויות לניהול אישי וצ'ק ליסט לביצוע

שעה ו-59 דקות

חלק שמיני

שכלול התיק

הוספה לסל: ₪500

חלופות לפיזור גלובלי, פקטור הגודל והערך, תמהיל תיק עם הטיה לגודל וערך ושכלול התיק באקסל

שעתיים ו-2 דקות

חלק תשיעי

רכישת קרנות הנסחרות בחו"ל

הוספה לסל: ₪500

ניתוח עלויות רכישה של קרנות זרות וסימולציה לרכישת קרן זרה

55 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
רונן מרגוליס
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 13 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה