מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 38% הנחה על כל השיעורים - ₪270 לרכישת כל הקורס במקום ₪440.

שלום לכולם,

פק"ל זה ניתן לסטודנטים של הסתברות מ' (094412) שבטכניון.

הפק"ל נועד להכנה למבחן וכולל בעיקר תרגול, עם חזרות תיאורטיות קצרות לפני עיקרי הנושאים.

שימו-לב - כשפותחים את השיעור לצפייה, מתחת לחלונית הנגן (בצד שמאל למטה) מופיעים שני כפתורים - תקציר השיעור וחוברת התרגילים.

נא להוריד את כל החוברות מכל המפגשים.

בסה"כ החוברות כוללות:

1. חוברת סיכום קורס - סיכום מקיף של הקורס, סדר פעולות לפתרון תרגילים ועוד.

2. חוברת תרגילי-בית ופתרונות - חוברת המכילה עוד המון שאלות לתרגול לקראת הבחינה עם פתרונות מפורטים.

3. חוברות תרגילים לפק"ל - חוברות המכילות את כל שאלות הפק"ל לפי החלקים השונים - נסו לפתור את השאלות בעצמכם לפני שאתם צופים בפתרון ביחד איתי.

צפייה נעימה,

חן

חלק ראשון

יסודות ההסתברות

הוספה לסל: ₪60

קומבינטוריקה, מאורעות בלתי-תלויים, משלימים וזרים, פונקציית הסתברות והסתברות שלמה

3 שעות

חלק שני

משתנים מקריים בדידים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ בינומי, מ"מ גיאומטרי, מ"מ פואסוני, מ"מ היפר-גיאומטרי, תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית

3 שעות ו-36 דקות

חלק שלישי

משתנים מקריים רציפים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ אקספוננציאלי, מ"מ אחיד, מ"מ נורמלי, אי-שיוויון צבישב, מומנטים (תוחלות מסדר גבוה), תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית

4 שעות ו-24 דקות

חלק רביעי

פונקציית צפיפות והתפלגות

הוספה לסל: ₪70

פונקציית התפלגות משותפת, פונקציית צפיפות משותפת, פונקציית צפיפות שולית, פונקציית צפיפות מותנית

5 שעות ו-39 דקות

חלק חמישי

סכום של משתנים מקריים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ i.i.d - בלתי-תלויים ומפולגים זהה, סכום של מ"מ ברנולי, סכום של מ"מ גיאומטריים, מ"מ פסקלי כהרחבה של מ"מ גיאומטרי, מ"מ גאמא כהרחבה של מ"מ אקספוננציאלי, קונבולוציה

6 שעות ו-23 דקות

חלק שישי

פי''מ וסטטיסטי הסדר

הוספה לסל: ₪30

פונקציה יוצרת מומנטים, מודל מינימום-מקסימום בין מ''מ מעריכיים, מודל מעריכי-גאמא-פואסון, סטטיסטי הסדר, סכום ריבועי מ''מ נורמליים (חי בריבוע)

5 שעות ו-22 דקות

חלק שביעי

וקטור אקראי גאוסי

הוספה לסל: ₪70

צפיפות גאוסית, מטריצת הקווריאנס, טרנספורמציה של וקטור אקראי גאוסי, חזאי אופטימלי גאוסי, בדיקת/שלילת משתנה מקרי גאוסי או וקטור אקראי גאוסי

5 שעות ו-32 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
חן הררי
מספר השיעורים: 7 שיעורים
אורך הקורס: 33 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום