מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 73% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪940.

חלק ראשון

סדרות (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, אי-שוויונות בין סדרות, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות

9 שעות ו-33 דקות

תרגול נוסף - סדרות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות

4 שעות ו-3 דקות

חלק שני

תתי-סדרות

הוספה לסל: ₪30

אקסיומת השלמות, סדרות מונוטוניות, סדרות רקורסיביות, הלמה של קנטור, תתי-סדרות, משפט הירושה, גבולות חלקיים, משפט בולצאנו-וויירשטראס, המספר e, קריטריון קושי ומגוון שאלות נוספות

10 שעות ו-45 דקות

תרגול נוסף - תתי-סדרות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על תתי-סדרות בדרגות קושי שונות

3 שעות ו-22 דקות

חלק שלישי

גבולות עליונים וגבולות תחתונים

הוספה לסל: ₪30

הגדרות ומשפטי יסוד, נוסחה מפורשת לגבול עליון וגבול תחתון, תכונות ואריתמטיקה של גבולות עליונים ותחתונים ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-57 דקות

חלק רביעי

הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציית דיריכלה, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה

9 שעות ו-48 דקות

תרגול נוסף - פונקציות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות

7 שעות ו-11 דקות

חלק חמישי

גבול של פונקציה (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת הגבול, הוכחת גבול לפי הגדרה, שלילת ההגדרה, גבול וערך מוחלט, יחידות הגבול, התכנסות גוררת חסימות, חסומה כפול אפסה, אריתמטיקה, משפט הסנדביץ', הגבול המפורסם, א"ש בין גבולות וטכניקות לפתרון תרגילי גבול

14 שעות ו-19 דקות

תרגול נוסף - גבול של פונקציה

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות

7 שעות ו-21 דקות

חלק שישי

גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף

הוספה לסל: ₪30

גבולות חד-צדדיים, גבול באינסוף, גבול אינסופי, הוכחת גבול לפי הגדרה, גבול של מנת פולינומים, גבול של מנת פונקציות, משפט הפיצה, גבול אוילר, מסקנות מגבול אוילר

9 שעות ודקה אחת

תרגול נוסף - גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף בדרגות קושי שונות

9 שעות ודקה אחת

חלק שביעי

היינה - הקשר בין סדרות לפונקציות

הוספה לסל: ₪30

הגדרת הגבול לפי היינה, שלילת גבול באמצעות היינה, הקשר בין משפטים של סדרות ופונקציות, מגוון שאלות בדרגות קושי שונות

3 שעות ו-21 דקות

חלק שמיני

הקדמה לרציפות

הוספה לסל: ₪30

תורת הקבוצות, גבולות חד-צדדיים של פונקציה מונוטונית

שעה ו-19 דקות

חלק תשיעי

הגדרת הרציפות, רציפות חד-צדדית ורציפות בקטע, אריתמטיקה של פונקציות רציפות, מיון סוגי אי-רציפות, אי-רציפות של פונקציה מונוטונית, דיוק האינטואיציה לרציפות

5 שעות ו-52 דקות

תרגול נוסף - רציפות

יעלה בקרוב

מגוון שאלות על רציפות של פונקציה בדרגות קושי שונות

לא ידוע

חלק עשירי

רציפות מתקדם

יעלה בקרוב

משפט ערך הביניים הפרטי והמוכלל, משפט נקודת השבת, שיטת החצייה, משפט וויירשטראס והרחבות, רציפות הפונקציה ההפוכה

לא ידוע

תרגול נוסף - רציפות מתקדם

יעלה בקרוב

מגוון שאלות ברמות קושי שונות

לא ידוע

חלק אחד עשר

גבולות של פונקציות (מרתון - מפגש ראשון)

הוספה לסל: ₪70

טכניקות לפתרון בעיות חישוב גבול, גבולות מפורסמים, פונקציית הערך השלם, הגדרת הגבול

שעתיים ו-49 דקות

חלק שנים עשר

רציפות, גזירות ומשפטים יסודיים (מרתון - מפגש שני)

הוספה לסל: ₪70

רציפות, גזירות, משפט ערך הביניים, משפט רול, משפט לגרנז', אי-שיוויונות, חד-חד-ערכיות ועל

שעתיים ו-56 דקות

חלק שלושה עשר

טור טיילור, חקירת פונקציה וסדרות (מרתון - מפגש שלישי)

הוספה לסל: ₪70

טור טיילור - הערכת מספר ואי-שיוויון, חקירת פונקציה - נקודות קיצון ונקודות פיתול, סדרות - חישוב גבול, גבולות מפורסמים

שעתיים ו-41 דקות

חלק ארבעה עשר

אינטגרלים מסוימים ולא מסוימים (מרתון - מפגש רביעי)

הוספה לסל: ₪70

טכניקות לפתרון אינטגרלים מסוימים ולא מסוימים - פירוק לשברים חלקיים, אינטגרציה בחלקים, אינטגרלים טריגומומטריים, אינטגרלים מידיים, שיטת ההצבה וכלל לייבניץ'

שעתיים ו-59 דקות

חלק חמישה עשר

אינטגרלים מוכללים (מרתון - מפגש חמישי)

הוספה לסל: ₪70

טכניקות לפתרון אינטגרלים מוכללים מסוג ראשון ושני

3 שעות ו-2 דקות

חלק שישה עשר

טורים, מבחני השוואה וטורי חזקות (מרתון - מפגש שישי)

הוספה לסל: ₪70

טורים חיוביים, טורים כלליים, טורי lan-ים, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי, רדיוס ותחום התכנסות של טורי חזקות

4 שעות ו-22 דקות

חלק שבעה עשר

החלק האמריקאי (מרתון - מפגש שביעי)

הוספה לסל: ₪70

טכניקות לפתרון שאלות בנוסח אמריקאי

שעה ו-7 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
חן הררי
מספר השיעורים: 22 שיעורים
אורך הקורס: 95 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום