חלק ראשון

מבוא לתורת המשחקים (שיעור חינם)

לצפייה

מבוא והגדרות, שיווי משקל נאש, אסטרטגיות שולטות ודומיננטיות, מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חזק, משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-21 דקות

תרגול מבוא לתורת המשחקים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מבוא לתורת המשחקים ברמות קושי שונות

5 שעות ו-2 דקות

חלק שני

אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיות מעורבות, ש"מ נאש באסטרטגיות מעורבות, משפט נאש והוכחת משפט נאש

5 שעות ו-28 דקות

תרגול אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על אסטרטגיות מעורבות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-57 דקות

חלק שלישי

אסטרטגיית רמת ביטחון

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיית רמת ביטחון, רמות ביטחון במשחק סכום אפס, ערך של משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-17 דקות

חלק רביעי

אסטרטגיית רמת ביטחון מעורבת

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיית רמת ביטחון מעורבת, רמות ביטחון במשחק סכום אפס עם אסטרטגיות מעורבות, משפט המינימקס, שיטה יעילה לחישוב רמת ביטחון מעורבת ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-59 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 5 שיעורים
אורך הקורס: 21 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום