מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 85% הנחה על כל השיעורים - ₪299 לרכישת כל הקורס במקום ₪2000.

חלק ראשון

סיבוכיות זמן ריצה

הוספה לסל: ₪200

גידול אסימפטוטי של פונקציות, הגדרת חסם עליון, חסם תחתון וחסם הדוק. הגדרת שיטות לפתרון נוסחאות נסיגה באמצעות עץ רקורסיה, שיטת ההצבה ופתרון לפי הגדרה. תרגול שאלות ברמת מבחן.

שעתיים ו-18 דקות

חלק שני

מבני נתונים בסיסיים

הוספה לסל: ₪200

מבני נתונים בסיסיים - מחסנית תור ורשימה מקושרת והפעולות האפשריות בהן. בנוסף תרגול של כתיבת פסודו-קוד והרצת פעולות.

שעתיים ו-8 דקות

חלק שלישי

עץ חיפוש בינרי (BST)

הוספה לסל: ₪200

הצגת הרעיון של עץ חיפוש בינרי (BST), הגדרות, פסואודו קוד ושימושים. בנוסף קיים תרגול של מספר שאלות ברמת מבחן. בסיום השיעור הונחה התשתית התיאורטית לעצי avl.

שעתיים ו-7 דקות

חלק רביעי

עץ חיפוש מאוזן AVL חלק א׳

הוספה לסל: ₪200

הגדרת עץ avl, סוגי רוטציות ותרגול שאלות מגוונות

54 דקות

עץ חיפוש מאוזן AVL חלק ב׳

הוספה לסל: ₪200

הגדרת עץ avl, סוגי רוטציות ותרגול שאלות מגוונות

שעה ו-10 דקות

חלק חמישי

אלגוריתמים חמדניים

הוספה לסל: ₪200

האלגוריתמים של פרים וקרוסקל, קוד הופמן, תת מבנה אופטימלי ופתרון מגוון שאלות.

שעתיים ו-18 דקות

חלק שישי

אלגוריתם דינמי - חלק ראשון

הוספה לסל: ₪200

הגדרת פתרון מבוסס תכנון דינמי, בפרט תת מבנה אופטימלי, נוסחת רקורסיה, מילוי טבלה וסיבכויות זמן ריצה. בנוסף תרגול שאלות ברמות קושי שונות.

שעתיים ו-59 דקות

אלגוריתם דינמי - חלק שני

הוספה לסל: ₪200

תרגול שאלות ברמות קושי שונות.

שעתיים ו-28 דקות

חלק שביעי

מסלול קצר ביותר

הוספה לסל: ₪200

הגדרת מסלול קצר ביותר, האלגוריתם של דייקסטרה ותרגול הוכחות ומגוון שאלות.

שעתיים ו-24 דקות

חלק שמיני

מסלול קצר ביותר

הוספה לסל: ₪200

מסלול קצר ביותר, אלגוריתם bfs ותרגול שאלות

שעתיים ו-2 דקות

מספר השיעורים: 10 שיעורים
אורך הקורס: 20 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום