חלק ראשון

מבוא לתורת המשחקים (שיעור חינם)

לצפייה

מבוא והגדרות, שיווי משקל נאש, אסטרטגיות שולטות ודומיננטיות, משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-29 דקות

תרגול מבוא לתורת המשחקים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מבוא לתורת המשחקים ברמות קושי שונות

4 שעות ו-32 דקות

חלק שני

אסטרטגיות ביטחון וענישה

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיית רמת ביטחון, אסטרטגיית ענישה, רמות ביטחון במשחק סכום אפס, ערך של משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-47 דקות

חלק שלישי

אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיות מעורבות, ש"מ נאש באסטרטגיות מעורבות, משפט נאש והוכחת משפט נאש

5 שעות ו-29 דקות

תרגול אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על אסטרטגיות מעורבות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-57 דקות

חלק רביעי

אסטרטגיות ביטחון וענישה מעורבות

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיית רמת ביטחון מעורבת, אסטרטגיית ענישה מעורבת, רמות ביטחון במשחק סכום אפס עם אסטרטגיות מעורבות, משפט המינימקס, שיטה יעילה לחישוב רמת ביטחון/ענישה מעורבת ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-36 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 5 שיעורים
אורך הקורס: 24 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום