מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 54% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪550.

סטודנטים יקרים!
הקורס מועבר בסביבת pycharm אבל הוא תקף גם לסביבות עבודה אחרות.

חלק ראשון

היכרות ראשונית עם פייתון

הוספה לסל: ₪50

הקדמה לקורס, טיפוסי משתנים, הדפסה, משתנים והשמה, אופרטורים, פונקציות מתמטיות מובנות בשפה ו-range

שעה ו-48 דקות

חלק שני

מבוא והגדרות, ord and chr, פעולות אריתמטיות על מחרוזות, input, שימוש בפורמט, ביצוע slicing על מחרוזת ומתודות

שעה ו-36 דקות

חלק שלישי

פקודות בקרה זרימה

הוספה לסל: ₪50

תנאים if / elif / else, תנאים מקוננים, תנאים in / not in , לולאות סוג ראשון ושני, לולאת while ומספר דוגמאות

שעה ו-38 דקות

חלק רביעי

הסבר על פונקציות ומספר דוגמאות

50 דקות

חלק חמישי

מבוא והגדרות, מתודות של רשימות ומספר שאלות

שעתיים ו-24 דקות

חלק שישי

מבוא והגדרות, אתחול מילון, פעולות במילון, מתודות ומספר שאלות

שעתיים ו-54 דקות

חלק שביעי

הסבר מעמיק על List comprehension ותרגול עם מגוון שאלות

שעה ו-20 דקות

חלק שמיני

הסבר מעמיק על רקורסיה ומגוון שאלות

שעתיים ו-25 דקות

חלק תשיעי

אלגוריתמים יעילים וזמני ריצה

הוספה לסל: ₪100

הסבר על זמן ריצה ואלגוריתמים יעילים ומספר שאלות

שעה ו-31 דקות

חלק עשירי

הקדמה לתכנות מונחה, בנאי של מחלקה, מתודות של מחלקה, תקשורת בין מתודות של מחלקה, משתנה חבוי במחלקה ותרגול עם מספר שאלות

3 שעות ו-47 דקות

מספר השיעורים: 10 שיעורים
אורך הקורס: 20 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום